Моніторинг якості питної води

М О Н І Т О Р И Н Г Я К О С Т І

питної води централізованих систем водопостачання

КП « Облводоканал» Таврійський ЕЦВВ IIкв.2017року.

 

№№ з./п.

Найменування показників

Одиниця виміру

Числове значення

Обсяги споживання, тис.м³ ( 1кв.)

норма

факт

1

2

3

4

5

1. Органолептичні властивості води

 

1.1

Запах при 20°С

бали

не більше 2

0

512,632

1.2

Запах при 60°С

бали

не більше 2

0

1.3

Смак та присмак

бали

не більше 2

0

1.4

Забарвленість

град.

не більше 20

5,62

1.5

Каламутність

НОК

не більше 2,6

0,77

2. Фізико-хімічні показники води

2.1

Водневий показник

рН

6,5-8,5

7,1

2.2

Сухий залишок

мг/дм³

не більше 1000

1500,8

2.3

Загальна жорсткість

ммоль/м3

не більше 7

13,5

2.4

Сульфати (S042¯)

мг/дм3

не більше 250

525,3

2.5

Хлориди (СE¯)

мг/дм3

не більше 250

285

2.6

Залізо загальне (Fе)

мг/дм³

не більше 0,2

0,0

2.7

Марганець (Мп2+)

мг/дм3

не більше 0,05

0,0

2.8

Хлор залишковий вільний

мг/дм3

не більше 0,5

≤ 0,3

3. Санітарно-токсикологічні показники води

3.1

Фториди (F)

мг/дм3

не більше 1,2

0,34

3.2

Нітрати (NОз)

мг/дм3

не більше 50

11,8

3.3

Нітрити (NО2)

мг/дм3

не більше 0,5

0

4. Мікробіологічні показники води

4.1

Загальне мікробне число

КУО / см³

не більше 100

0÷1

4.2

Загальні коліформи

КУО /100 см³

відсутність

відсутність

4.3

Е.coli

КУО /100 см³ 

відсутність

відсутність

4.4

Eнтерококи

КУО /100 см³ 

відсутність

відсутність

 

 

Заступник начальника ТЕЦВВ І.А.ДьяченкоДата размещения - 24.06.2017 07:33
просмотров - 470