АНАЛІЗ показників дослідженої питної води

А Н А Л І З

показників дослідженої питної води Василівським міжрайонним відділом ДУ « Запорізький ОЛЦ ДСЕСУ»

по Таврійському ЕЦВВ за 1Yквартал 2018р.

(споживачі: м. Дніпрорудне, села: М.Білозерка, Тополине, Ульянівка, Відножено, частково-с.Балки.)

 

№№ з./п.

Найменування показників

Одиниця виміру

Норматив ДСанПіН 2.2.4- 171-10

Значення показників

1

2

3

4

5

1. Органолептичні властивості води

1.1

Запах при 20°С

бали

не більше 2

0

1.2

Запах при 60°С

бали

не більше 2

0

1.3

Смак та присмак

бали

не більше 2

2

1.4

Забарвленість

град.

не більше 20

2,47

1.5

Каламутність

НОК

не більше 2,6

0,84

2. Фізико-хімічні показники води

2.1

Водневий показник

рН

6,5-8,5

7,0

2.2

Сухий залишок

мг/дм³

не більше 1000

1423

2.3

Загальна жорсткість

ммоль/м3

не більше 7

13,5

2.4

Сульфати (S042¯)

мг/дм3

не більше 250

500

2.5

Хлориди (СE¯)

мг/дм3

не більше 250

240

2.6

Залізо загальне (Fе)

мг/дм³

не більше 0,2

0,09

2.7

Марганець (Мп2+)

мг/дм3

не більше 0,05

0,051

2.8

Хлор залишковий вільний

мг/дм3

не більше 0,5

≤ 0,3

3. Санітарно-токсикологічні показники води

3.1

Фториди (F)

мг/дм3

не більше 1,2

0,77

3.2

Нітрати (NОз)

мг/дм3

не більше 50

12,8

3.3

Нітрити (NО2)

мг/дм3

не більше 0,5

0,016

4. Мікробіологічні показники води

4.1

Загальне мікробне число

КУО / см³

не більше 100

0÷10

4.2

Загальні коліформи

КУО /100 см³

відсутність

відсутність

4.3

Е.coli

КУО /100 см³

відсутність

відсутність

4.4

Eнтерококи

КУО /100 см³

відсутність

відсутність

 

 

Начальник ТЕЦВВ О.М.МоскотДата размещения - 02.01.2019 17:48
просмотров - 537