Заходи соціального захисту осіб, які перебували на обліку за січень-грудень 2018 року

Протягом січня-грудня 2018 року комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 66,1 тис. безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості, що на 3,6% менше минулорічного показника.

За сприяння служби зайнятості протягом січня-грудня 2018 року 43,6 тис. осіб знайшли роботу, в тому числі 20,8 тис. осіб працевлаштовані до набуття статусу безробітного. З початку року 651 особа працевлаштована на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 100 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово, 3,5 тис. безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.

З початку року 12,0 тис. осіб взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.

Станом на 1 січня 2019 року на обліку в центрах зайнятості Запорізької області перебувало 22,3 тис. безробітних.

Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості Запорізької області на 1 січня 2019 року становила 848 одиниць. Найпопулярнішими професіями, на які нині існує попит, є професії кваліфікованих робітників – продавці, водії, електрогазозварники, електромонтери, медсестри, слюсарі, соціальні працівники та інші представники робочих професій. Роботодавці також шукають бухгалтерів, спеціалістів державної служби та вихователів з відповідним досвідом роботи.

 

Державна служба зайнятості інформує 

Відповідно до п.4 част. 3 ст. 50 Закону України «Про зайнятість населення», який набрав чинності з 01.01.2013року, роботодавці зобов’язані своєчасно та в повному обсязі у порядку, затвердженому державною службою зайнятості, за погодженням з центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у галузі статистики, подавати до державної служби зайнятості, інформацію про:

- попит на робочу силу (вакансії). Звертаємо Вашу увагу на те, що Наказом Міністерства соціальної політики України від 05.12.2016 № 1476 затверджено зміни до форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та Порядок подання форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 № 1726/29856 та набув чинності з 07.02.2017;

- заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання за два місяці до вивільнення.

Відповідно до Закону України «Про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» щодо додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення», який набрав чинності з 30.08.2016 року, частину першу статті 14 доповнено пунктом 8 такого змісту: «8) учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19 та 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Таким чином внесені зміни передбачають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції.

Для працевлаштування, категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, в тому числі учасники АТО, підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.

Наказом Міністерства соціальної політики України від 23.11.2018 р. №1763 затверджені зміни до Порядку надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. А саме:

підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб встановлюється квота в розмірі не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років.

Роботодавці, в тому числі, які мають право на компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, можуть звертатися до служби зайнятості з метою працевлаштування даної категорії громадян.

 

З 1 січня 2019 року в Державній службі зайнятості розпочали роботу кар’єрні радники

Міністерство соціальної політики України (далі — Мінсоцполітики) за участі Офісу реформ Кабінету Міністрів України розробили новий Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, що отримав підтримку Уряду та був затверджений постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) від 19 вересня 2018 року № 792.

Прийняття Порядку № 792 відповідає пункту 116 Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, затвердженого розпорядженням КМУ від 28 березня 2018 року № 244-р. Зокрема, зазначеним планом серед кроків, що визначені Урядом для сприяння продуктивній зайнятості та проведення реформи ринку праці, передбачається розроблення нормативно-правових актів щодо удосконалення роботи державної служби зайнятості з метою впровадження нових сервісних послуг державної служби зайнятості.

Кар’єрні радники є індивідуальними консультантами осіб, які шукають роботу, та зареєстрованих безробітних у пошуку роботи, плануванні кар’єри та підвищенні конкурентоспроможності на ринку праці, у т. ч. через залучення до системи професійного навчання впродовж життя. Кар’єрні радники допомагають клієнтам прийняти максимально вигідне рішення за наявних умов для того, щоб особа якнайшвидше змінила місце роботи, повернулася на ринок праці чи започаткувала власну справу.

Залежно від статусу клієнта центру зайнятості (особа, яка шукає роботу чи зареєстрований безробітний) визначається обсяг послуг, які має надавати кар’єрний радник.

Послуги особам, які шукають роботу, мають більш консультаційний та супроводжувальний характер. Такі послуги направлені на сприяння особі в управлінні її кар’єрою, адаптації до потреб роботодавців, розвиткові необхідних навичок. Кар’єрний радник супроводжує та направляє особу, іноді коригує її дії, однак саме особа, яка шукає роботу, відіграє активну роль.

Послуги кар’єрного радника для зареєстрованих безробітних характеризуються більш активною участю кар’єрного радника, однак не передбачають пасивної поведінки з боку зареєстрованих безробітних. Зареєстровані безробітні мають можливість не лише отримати нову роботу, а й підвищити професійну кваліфікацію та розвити професійні навички за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, тоді як у осіб, які шукають роботу, така можливість обмежена безоплатними лекціями та семінарами загального характеру, проводяться самими центрами зайнятості чи їх партнерами. Сприяння професійному розвитку впродовж життя стає одним із ключових принципів у роботі Державної служби зайнятості.Дата размещения - 16.01.2019 16:39
просмотров - 148