Розділи

Головна


Міський голова

Міська влада

Документи

ДОВІДКА

ДОВІДКА 

про консультації з органами виконавчої влади у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування «Детальний план території площею 12,7350 га для розширення діючого полігону твердих побутових відходів із земель державної власності на території Скельківської сільської ради Василівського району Запорізької області» та звіту про стратегічну екологічну оцінку 

1. Проект документа державного планування «Детальний план території площею 12,7350 га для розширення діючого полігону твердих побутових відходів із земель державної власності на території Скельківської сільської ради Василівського району Запорізької області» (далі – Детальний план полігону), звіт про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення цих документів подано замовником Василівською райдержадміністрацією (далі – замовник) (на паперових носіях та в електронному вигляді) до Департаменту охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації листом від 16.07.2019 № 01-27/815;

2. Проект документа державного планування Детальний план полігону, звіт про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення цих документів подано замовником (на паперових носіях та в електронному вигляді) до Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації листом від 16.07.2019 № 01-27/814 та повторно листом від 05.09.2019 № 01-27/980.

3. Департамент охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації подав замовнику в письмовій формі зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування Детальний план полігону та звіту про стратегічну екологічну оцінку листом від 19.07.2019 № 3818/03-04. У листі проінформовано, о повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на офіційному веб-сайті Департаменту. Департамент, за відсутності фахівців, які мають фах або дозвіл на проведення екологічної оцінки, та, враховуючи ч. 4 ст. 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» звернувся до Запорізького державного медичного університету (далі – університет) з проханням щодо залучення науковців до екологічної експертизи об’єктів. Університетом надана відповідь, що їх фахівці не проходили відповідну акредитацію та не мають відповідних сертифікатів для проведення екологічної експертизи.

4. Департамент екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації подав замовнику в письмовій формі зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування Детальний план полігону та звіту про стратегічну екологічну оцінку листом від 04.10.2019 № 375/02.1-17/043 про те, що вимоги до структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку, визначені частинами другою статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» є обов’язковими. Запропоновано привести даний звіт до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

5. Усі зауваження і пропозиції було одержано протягом встановленого строку, розглянуто та враховано замовником.

6. За результатами консультацій виправлено Звіт про стратегічну екологічну оцінку Детального плану полігону та приведено його структуру до вимог частини другої статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Обрання саме цього документа державного планування Детального плану полігону у тому вигляді, в якому він запропонований до затвердження обґрунтовано тим, що територія розширення діючого полігону твердих побутових відходів передбачена схемою планування території Василівського району Запорізької області, яку розробленою ДП «ДІПРОМІСТО» та затверджено рішенням Василівської районної ради від 20.12.2017 р. № 4. Вибір земельної ділянки проведено з урахуванням розглянутих варіантів можливого розширення полігону і техніко - економічних міркувань з урахуванням соціально – економічного розвитку району.

Детальний план полігону розроблений з урахуванням прогресивних технологій, ефективного використання території, чіткого функціонального зонування, транспортних зв’язків, створення нормативних умов для роботи об’єкту місця видалення відходів. Планувальна структура детального плану полігону визначилася технологією переробки твердих побутових відходів, транспортними зв’язками, існуючим рельєфом місцевості, санітарними, екологічними та протипожежними нормами.

Доцільно затвердження саме цього документа державного планування Детального плану полігону, враховуючи відсутність інших виправданих альтернатив, представлених до розгляду.

До довідки додаються отримані письмові зауваження і пропозиції.

Довідка про консультації є публічною інформацією та розміщена на офіційному веб-сайті Василівської райдержадміністрації http://vasrda.gov.ua та на веб-сайті Дніпрорудненської міської ради http://dnrada.gov.ua/ 

 

Перший заступник голови Андрій ХОЛОШАДата размещения - 20.11.2019 12:24
просмотров - 157