Розділи

Головна


Міський голова

Міська влада

Документи

НКРЕКП надає інформацію щодо листів Дніпрорудненської міської ради

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП, Регулятор), розглянула листи Дніпрорудненської міської ради від 06.12.2019 № 10/21-1592 та від 06.12.2019 № 10/21-1593 та в межах компетенції надає інформацію.

Відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» (далі Закон) до компетенції Регулятора на ринку природного газу належить, зокрема встановлення тарифів на послуги транспортування та на послуги розподілу природного газу, та відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» до повноважень НКРЕКП належить, зокрема встановлення тарифів на товари (послуги) суб'єктів природних монополій.

Статтею 16 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» визначено, що проекти рішень Регулятора з питань встановлення тарифів, якщо відповідні повноваження щодо встановлення тарифів, надані Регулятору законом, підлягають відкритому обговоренню.

Процедуру організації та проведення відкритого обговорення проектів рішень НКРЕКП з питань встановлення тарифів визначає Порядок проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджений постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866 (далі - Порядок).

29.11.2019 на засіданні НКРЕКП, яке проводилось у формі відкритого слухання, було схвалено проекти постанов НКРЕКП про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу та тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу.

Відповідно до вимог Порядку зазначені проекти постанов разом з обґрунтовуючими матеріалами було оприлюднено на офіційному вебсайті Регулятора у період з 29.11.2019 по 09.12.2019 з метою отримання зауважень та пропозицій від інших органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань та інших заінтересованих осіб. 

Таким чином, представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інші заінтересовані особи, які подали заявки на участь у відкритому обговоренні, мали можливість прийняти участь в обговоренні та надати відповідні зауваження чи пропозиції.

Так, у період з 11.12.2019 до 13.12.2019 було проведено відкриті обговорення проектів постанов про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу для газорозподільних підприємств та 17.12.2019 проведено відкрите обговорення проекту постанови про встановлення тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу. Під час проведення відкритого обговорення із представниками заінтересованих сторін відбувалося детальне і обґрунтоване обговорення наданих зауважень та пропозицій із зазначенням позиції НКРЕКП щодо їх врахування або відхилення.

Результати відкритих обговорень вищезазначених проектів постанов оформлено протоколами проведення відкритих обговорень та розміщено на офіційному вебсайті Регулятора.

24.12.2019 на засіданні НКРЕКП, яке проводилось у формі відкритого слухання, було встановлено тарифи на послуги розподілу природнього газу для газорозподільних підприємств. При цьому, розрахунки тарифу на послуги розподілу були здійснені з урахуванням відшкодування обґрунтованих витрат, необхідних для забезпечення сталого функціонування ГРМ, обслуговування та підтримки технічного стану пристроїв, установок, мереж, а також системних об'єктів згідно з вимогами законодавства, підтримання необхідного тиску в трубопроводах, запобігання можливим витокам газу, недопущення аварійних ситуацій, тощо.

Запорукою безпеки та надійності функціонування газорозподільних систем є забезпечення операторів газорозподільних підприємств коштами на обслуговування та експлуатацію цих систем. Так, один із найвагоміших елементів планованої собівартості - це витрати на оплату праці. Станом на сьогодні головною проблемою у газорозподільній галузі є велика плинність кадрів та відтік високо кваліфікованих працівників. Так, зміна тарифу на послуги розподілу природного газу є необхідною умовою для збереження кваліфікованих працівників на підприємствах та забезпечення надійного функціонування газорозподільних систем.

Крім того, зміна тарифів на послуги розподілу природного газу дозволить забезпечити газорозподільні підприємства коштами на покриття витрат на реконструкцію та ремонт газорозподільних систем та відповідного обладняння, що призведе до підвищення якості обслуговування споживачів. З метою уникнення різкого збільшення фінансового навантаження на споживачів Регулятором було прийнято рішення щодо поетапного перегляду тарифів на послуги розподілу природного газу.

Також варто зазначити, що тарифи на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2020 2024 роки для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС України» встановлені постановою НКРЕКП від 24.12.2019 № 3013. При цьому тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок виходу з газотранспортної системи, знижено на 21 %, порівняно з відповідним тарифом, що діяв протягом 2019 року, та складає 124,16 грн за тис. м3 на добу без ПДВ, а тарифи на послуги транспортування природного газу для точок входу на міждержавних з'єднаннях, зокрема на західному кордоні країни, знижено на 29 % порівняно з відповідними тарифами, що діяли протягом 2019 року, та складають 4,45 дол. США грн за тис. м3 на добу без ПДВ.

Крім того постановою НКРЕКП від 24.12.2019 № 3013 затверджено знижувальні коефіцієнти для потужності з обмеженнями до тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на міждержавних з'єднаннях.

Зазначені коефіцієнти для потужності з обмеженнями сприятимуть забезпеченню регіональних транзитних потоків через газотранспортну систему України та ефективного використання існуючої інфраструктури та завантаженню українських газосховищ за рахунок європейських постачальників.

Вiдвовiдь НКРЕКП № 692/16.1.1/7-20 від 17.01.2020.pdfДата размещения - 29.01.2020 14:24
просмотров - 299