Розділи

Головна

Міська влада

Виконавчi органи ради та вiддiли

Документи

Розпорядження міського голови

ДНІПРОРУДНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я М І С Ь К О Г О Г О Л О В И

 

Від 26 травня 2016 №155

м. Дніпрорудне

 

Про затвердження Положення

про міський Конкурс з благоустрою

та озеленення

 

З метою покращення благоустрою міста, розвитку і підтримки ініціативи жителів та керівників підприємств, установ, організацій, які приймають активну участь у роботі по належному утриманню своїх прибудинкових територій та територій прилеглих до підприємств, установ, організацій, заслухавши та обговоривши проект Положення про міський конкурс з благоустрою та озеленення, відповідно до вимог, визначених Законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про основи містобудування», керуючись ст. 42 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні":

1. Затвердити Положення про міський Конкурс з благоустрою та озеленення (додається).

2. Виконавчому комітету міської ради створити комісію з організації та проведення міського Конкурсу з благоустрою та озеленення.

3. Підведення підсумків конкурсу проводити під час святкування Дня міста.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на постійну депутатську комісію з питань комунального господарства, комунальної власності та приватизації

 

 

Міський голова Ю.М. КОРОБОВ

 

 

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження міського голови

№ 155 від 26.05.2016

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про міський Конкурс з благоустрою та озеленення

 

І. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено згідно з Житловим кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про благоустрій населених пунктів», державними санітарними правилами та нормами, «Правилами благоустрою території міста Дніпрорудне», затвердженими рішенням сімдесятої сесії п’ятого скликання від 30.09.2010 №12 .

1.2. Цим Положенням встановлюється порядок організації проведення та підведення підсумків міського Конкурсу з благоустрою та озеленення (далі – Конкурс).

1.3.Метою Конкурсу є здійснення заходів по благоустрою та озелененню прибудинкових територій, створення рекреаційних територій, покращення санітарно-технічного стану та естетичного вигляду міста, залучення мешканців житлових будинків до участі у спільній роботі з упорядкування та покращення санітарного стану будівель, прилеглих та дворових територій, а також активізація діяльності органів самоорганізації населення

1.4. Участь у Конкурсі мають право брати багатоквартирні житлові будинки та їх об’єднання, приватні житлові будинки, підприємства, організації, установи міста Дніпрорудного. Будинки членів Конкурсної комісії не можуть брати участь у конкурсі.

ІІ. Організація проведення Конкурсу.

2.1. Конкурс проводиться щорічно з 01 червня по 10 липня.

2.2. У конкурсі мають право брати участь мешканці, об’єднані спільними інтересами, що проживають в одному будинку приватної житлової забудови, представники підприємств, організацій, установ, розташованих на території міста Дніпрорудне, які до 20 червня подали до Конкурсної комісії заяву довільної форми про участь у Конкурсі. У заяві має бути вказано прізвище, ім’я, адресу та контактний номер телефону заявника. До заяви може бути додано опис території що братиме участь у Конкурсі або фото (відео) матеріали.

2.3. Конкурс проводиться за такими номінаціями:

«Найкращий благоустрій прибудинкової території приватної житлової забудови», «Найкращий благоустрій території прилеглої до підприємства, установи, організації»

2.4 Для організації, проведення та підведення підсумків Конкурсу рішенням міської ради щороку створюється Конкурсна комісія чисельністю 8 осіб. Головою комісії є заступник міського голови. До складу Комісії на паритетних засадах (у рівній кількості) включаються такі категорії осіб:

- посадові особи та члени виконкому міської ради (у тому числі заступник міського голови);

- депутати міської ради;

- інші мешканці міста, які не належать до категорії осіб, зазначених у вищеперерахованих пунктах.

2.5. Конкурсна комісія є колегіальним органом, який працює у форматі відкритих засідань та приймає рішення шляхом відкритого голосування. Засідання є правомочним за умови участі у ньому більш як половини членів комісії. На засіданні ведеться протокол, який затверджується головою комісії.

2.6. У строк до 10 липня конкурсна комісія на своєму заключному засіданні підводить підсумки Конкурсу і визначає переможців. Протокол цього засідання підписують усі члени Конкурсної комісії, що брали у ньому участь.

2.7. Виконком міської ради у межах своїх повноважень сприяє проведенню Конкурсу та надає практичну допомогу його учасникам і Конкурсній комісії.

2.8. Хід та результати Конкурсу висвітлюються Конкурсною комісією на сайті міської ради та в засобах масової інформації.

ІІІ. Підведення підсумків Конкурсу.

3.1. Визначення переможців Конкурсу здійснюється на підставі огляду та оцінювання членами Конкурсної комісії прибудинкових територій та територій прилеглих до підприємств,установ, організацій, що беруть участь у Конкурсі.

3.2. Оцінювання проводиться по пятидесятибальній шкалі за такими показниками благоустро:

3.2.1. стан периметра прилеглої до будинку території та об’єктів загального користування (огорожа, заїзд, канави, тротуари, колодязі тощо);

3.2.2. вирішення проблеми збору і вивезення сміття, утилізації органічних відходів;

3.2.3. санітарний, технічний стан, естетичність прилеглої території;

3.2.4. санітарний, технічний стан, естетичність будівель;

3.2.5. наявність, обладнання та благоустрій зон відпочинку (дитячі майданчики, альтанки, лавки, сміттєві урни тощо);

3.2.6. наявність та доглянутість зелених насаджень (дерева, кущі, газони, квітники, клумби, вазони тощо);

3.2.7. застосування енергоощадних та природоохоронних технологій в обладнанні та благоустрої будинку (території);

3.2.8. додаткові естетичні переваги території що бере участь у конкурсі (дизайн, декор, архітектура та інші оригінальні елементи).

3.3. Переможець кожної номінації визначається за сумою балів.

ІV. Нагородження переможців Конкурсу.

4.1. Нагородження переможців Конкурсу проводиться міським головою під час публічних заходів у рамках святкування Дня міста.

 

Перший заступник

міського голови С.Г.МАЛИШ