Розпорядження міського голови

У К Р А Ї Н А

ДНІПРОРУДНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я М І С Ь К О Г О Г О Л О В И

 

Від 11 грудня 2017
м. Дніпрорудне № 391 

 

Про створення та організацію роботи
консультаційного пункту з питань
цивільного захисту 

 

Керуючись п. п. 1, 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відповідно до вимог ст. 42 Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI, п. 27 постанови КМУ від 26.06.2013 № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», п. 4.1 Методичних рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 07.06.2011 № 587, з метою забезпечення якісного проведення просвітницько-інформаційної роботи з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях і пропаганди знань серед населення, яке не зайнято у сфері виробництва та обслуговування:

 

1.Створити навчально-консультаційний пункт з питань цивільного захисту при комунальному унітарному підприємстві «Наш дім» Дніпрорудненської міської ради (далі – КУП «Наш дім» ДМР).

2. Доручити директору КУП «Наш дім» ДМР Біленькому О.О. :

2.1. Призначити відповідальну особу за роботу навчально-консультаційного пункту.

2.2. В термін до 25.12.2017 розробити і погодити з начальником відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільної оборони населення ДМР Кемеровим Г.В. Положення про навчально-консультаційний пункт з питань цивільного захисту та План роботи навчально-консультаційного пункту.

2.3. Виділити для розміщення навчально-консультаційного пункту окреме приміщення, яке в термін до 01.01.2018 обладнати необхідними стендами та укомплектувати навчальними засобами.

2.4. Навчання з населенням, не зайнятим у сфері виробництва та обслуговуванні, здійснювати шляхом забезпечення умов для самостійного вивчення матеріалів посібників, пам'яток, іншого друкованого навчально-інформаційного матеріалу, перегляду та прослуховування спеціальних відео- та аудіоматеріалів, розповсюдження серед населення різного роду рекомендацій, пам'яток тощо, а при необхідності - надання індивідуальних консультацій про стан цивільного захисту, методи та засоби забезпечення безпеки людей у надзвичайних ситуаціях.

2.5.Роз’яснювальну роботу серед населення проводити через міське радіомовлення.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Малиша С.Г.

 

 

Міський голова Ю.М. КОРОБОВ