Розділи

Головна

Міська влада

Виконавчi органи ради та вiддiли

Документи

Розпорядження міського голови

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ДНІПРОРУДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

М І С Ь К О Г О Г О Л О В И

 

26 грудня 2019 № 397


Про затвердження заходів щодо запобігання проявів

корупції серед посадових осіб апарату Дніпроруднен-

ської міської ради та її виконавчого комітету на 2020 рік

 

На виконання Законів України «Про запобігання корупції», «Про службу в органах місцевого самоврядування», рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 №75 «Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи», з метою запобігання проявів корупції серед посадових осіб апарату Дніпрорудненської міської ради та її виконавчого комітету, керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,:

1. Затвердити заходи щодо запобігання проявів корупції серед посадових осіб апарату Дніпрорудненської міської ради та її виконавчого комітету на 2020 рік (додаються).

2. Відповідальність за виконання даного розпорядження покласти на уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в апараті Дніпрорудненської міської ради та її виконавчого комітету Н.Торопову .

3. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 09.02.2017 № 33 «Про затвердження заходів щодо виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції».

 

 

Міський голова Юрій КОРОБОВ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 26.12.2019 № 397

 

Заходи щодо запобігання проявів корупції

серед посадових осіб апарату Дніпрорудненської міської

ради та її виконавчого комітету на 2020 рік

№ з/п

Організаційні заходи

Відповідальні за виконання

Термін 
виконання

1

Проводити навчальні заходи та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до планів-графіків навчання з метою: поширення знань, необхідних для ефективного виконання завдань, підвищення рівня правової культури посадових осіб та формування їх антикорупційної правосвідомості; розширення знань щодо їх ролі у формуванні негативного ставлення до проявів корупції та особистої участі у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь; удосконалення системи знань та практичних навичок щодо врегулювання конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру, як засобу попередження корупції

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (далі -уповноважена особа)

 

Згідно плану

2

 

Забезпечити дотримання посадовими особами апарату міської ради та її виконавчого комітету обмежень, встановлених ЗУ «Про запобігання корупції», та вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів

Уповноважена особа

постійно

3

 

Вжити заходів щодо недопущення в апараті міської ради та її виконавчого комітету роботи близьких осіб у безпосередньому підпорядкуванні або безпосередньо підпорядкованих у зв’язку з виконанням повноважень близькими їм особами

Уповноважена особа

постійно

 

4

Відповідно до норм чинного законодавства забезпечити дотримання правил етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування

Посадові особи

постійно

 

5

Забезпечувати проведення неупередженого конкурсного відбору, об'єктивну атестацію кадрів, періодичну оцінку виконання посадовими особами покладених на них обов'язків і завдань у відповідності до вимог законодавства.

Голова конкурсної комісії, уповноважена особа

постійно

 

6

Здійснювати попередження осіб, які претендують на зайняття посад, про спеціальні обмеження щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, встановлені Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та положеннями антикорупційного законодавства

Уповноважена особа

постійно

 

7

Забезпечити подання особами, які претендують на зайняття вакантних посад, інформації щодо працюючих в міській раді близьких осіб та подальшу регулярну актуалізацію такої інформації стосовно близьких осіб вже працюючих посадових осіб

Уповноважена особа

Під час проведе про конкурсу

 

8

Проводити навчання з новопризначеними посадовими особами щодо вимог антикорупційного законодавства та норм загальних Правил етичної поведінки посадових осіб

Уповноважена особа

Після призна-чення на посаду

 

9

Провести навчання для посадових осіб апарату міської ради та її виконкому щодо вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині подання декларацій посадовими особами

Уповноважена особа, начальник юридичного відділу

І кв. 2020

 

 

10

Забезпечити контроль за своєчасним поданням:

- посадовими особами щорічних декларацій;

-подання декларацій суб’єктами декларування, які припиняють свою діяльність;

- суб’єктами декларування, які є особами, що претендують на зайняття відповідних посад.

Уповноважена особа.

Голова конкурсної комісії

 

Протягом року

 

11

Довести інформацію щодо необхідності виконання положень Закону України «Про запобігання корупції» депутатами міської ради в частині подання щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Секретар ради

Січень 2020

 

 

12

Вживати заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяти його усуненню, контролювати дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів та забезпечувати невідкладне повідомлення керівника про наявність конфлікту інтересів у разі його виникнення

Уповноважена особа

постійно

13

 

Виявляти сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових осіб виконавчого комітету міської ради, вносити пропозиції міському голові щодо усунення таких ризиків

Уповноважена особа

постійно

 

14

Проводити службові розслідування та здійснювати аналіз щодо кожного факту недодержання посадовими особами міської ради законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, про запобігання корупції та вчинення корупційного правопорушення

Уповноважена особа

У разі виявлення коруп-ційного правопо-рушення

15

 

Забезпечити інформування правоохоронних органів у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, посадовими особами апарату міської ради та її виконавчого комітету

Уповноважена особа

У разі виявлення коруп-ційного правопор

16

Забезпечити подання до Національного агентства з питань запобігання корупції інформації про посадових осіб апарату міської ради та її виконавчого комітету, які звільнені у зв’язку з притяганням до відповідальності за корупційне правопорушення

Уповноважена особа

У 3-ден. термін після прийняття рішення про звільн.

17

Здійснювати моніторинг змін, що відбуваються у антикорупційному законодавстві, та, у разі необхідності, проводити навчання серед посадових осіб апарату міської ради та її виконавчого комітету

Начальник юрид. відділу

Уповноважена особа

 

 

постійно

 

18

Забезпечувати безумовне виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» в частині доступу громадськості для ознайомлення з інформацією про діяльність органу місцевого самоврядування, проектами нормативно-правових актів та прийнятими нормативно-правовими актами шляхом розміщення їх на офіційному веб - сайті міської ради

Посадові особи

 

 

 

постійно

 

19

Забезпечити функціонування, ведення та своєчасне оновлення на офіційному сайті міської ради інформації, необхідної для отримання адміністративних послуг

Керуюча справами виконкому

 

постійно

 

20

Забезпечити прозорість здійснення тендерних процедур у відповідності до вимог чинного законодавства з питань здійснення державних закупівель

голова тендерного комітету

 

постійно

21

Здійснити аналіз виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції серед посадових осіб апарату міської ради та її виконавчого комітету за 2020 рік

Уповноважена особа

 

Січень 2021 року

 

 

 

Керуюча справами виконкому Наталія ТОРОПОВА