Розділи

Головна

Міська влада

Виконавчi органи ради та вiддiли

Документи

Розпорядження міського голови

ДНІПРОРУДНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  М І С Ь К О Г О  Г О Л О В И

 

Від 06 грудня 2011 № 315

м. Дніпрорудне

 

Про проведення підготовчих робіт

до безаварійного пропуску можливої

повені і дощових паводків на території

міста Дніпрорудне у 2012 році

 

На виконання «Комплексного плану заходів щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на період 2011-2012 років», з метою запобігання негативних наслідків, які можуть виникнути під час проходження весняної повені і дощових паводків, на підставі п. 20 ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", вважаю за необхідне:

1. Затвердити План підготовки до пропуску повені і дощових паводків на території міста у 2012 році (додається).

2. Керівникам підприємств, установ, організацій і закладів міста:

2.1 Розробити план заходів щодо пропуску можливої весняної повені і дощових паводків у 2012 році на підвідомчих територіях, здійснити роботу щодо безаварійного пропуску повені і дощових паводків.

2.2 інформацією про виконання заходів разом з актами перевірки стану небезпечних ділянок надати до міськвиконкому до 25.01.2012 року.

3. Питання щодо виконання Плану підготовки до пропуску повені і дощових паводків на території міста у 2012 році розглянути на засіданні постійної міської комісії з питань ТЕБ та НС у лютому 2012 року.

4. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 15.12.2010 року № 273 "Про проведення підготовчих робіт до безаварійного пропуску можливої повені і дощових паводків на території міста у 2011 році".

5.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови Григорчук Н.А..

 

 

Міський голова Є.С. МАТВЄЄВ

 

 

Додаток

до розпорядження

міського голови

від 06 грудня 2011

№ 315

 

План
підготовки до пропуску повені і дощових паводків
на території міста у 2012 році

№ з/п Найменування заходів Виконавець Термін виконання Примітка
1 2 3 4 5
1 Розробити плани заходів по пропуску можливої весняної повені і дощових паводків у 2012 році. Керівники підприємств, установ, організацій і закладів міста Грудень  
2 Призначити відповідальних за підготовку та проведення аварійних робіт, підготувати аварійні бригади, необхідні матеріали і техніку для захисту господарських об'єктів і житла від НС. Керівники підприємств, установ, організацій і закладів міста Грудень  
3 Провести обстеження будівель, споруд на підвідомчої територій та вжити заходи по розчистці (ремонту) існуючих ливневідводів, дренажних мереж і гідротехнічних споруд, забезпечити їх надійну роботу. Керівники підприємств, установ, організацій і закладів міста Грудень постійно  
4 Перевірити стан небезпечних ділянок, проходів паводкових і дощових вод, мереж життєзабезпечення населення, привести їх у роботоздатний стан, скласти акти перевірок, забезпечити їх надійну роботу: Керівники підприємств, установ міста Грудень постійно  
  - прохідних каналів під автодорогою від промзони до с. «Дружба», та під стадіоном;

КУП «Наш дім»

 
  - ливневих споруд міста;  
  - мереж телпо-, газо-, водопостачання, напірного каналізаційного колектору в балці Кам'яна;

КП «ДТС»
ДЦ ГГП
ТЕЦВ

 
  - гідротехнічних споруд ставків; ПОНДВ «Панай»  
  - прохідних каналів під залізничним полотном; Мелітопольська дистанція колії  
5 Провести підготовку до можливої евакуації населення з зони можливого затоплення. Голови евакокомісій міста, ОГД    

 

 

Керуюча справами виконкому Н.А. ТОРОПОВА