Розділи

Головна

Міська влада

Виконавчi органи ради та вiддiли

Документи

Розпорядження міського голови

ДНІПРОРУДНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я М І С Ь К О Г О Г О Л О В И

 

 

Від 28 листопада 2012 № 302

м. Дніпрорудне

 

Про затвердження плану діяльності

міського голови на 2013 рік з питань

підготовки проектів регуляторних актів

 

Для забезпечення діяльності міського голови з питань підготовки проектів регуляторних актів відповідно до вимог чинного законодавства, керуючись п.14.4, 14.5. Регламенту роботи виконавчого комітету Дніпрорудненської міської ради, ст..7, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», п.1, 18-1, 20 ч.4 ст.42, ч.12 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити форму плану діяльності міського голови на 2013 рік з підготовки проектів регуляторних актів для подальшого внесення питань по підготовці проектів розпоряджень міського голови Дніпрорудненської міської ради (додається).

2. Керуючій справами виконкому Тороповій Н.А. в десятиденний термін оприлюднити дане розпорядження в газеті Василівської районної ради «Нова Таврія», шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційному сайті Дніпрорудненської міської ради та виконавчого комітету, на інформаційному стенді в читальній залі КЗ «Дніпрорудненська міська бібліотека».

 

 

 

 

Міський голова Є.С.МАТВЄЄВ

 

 

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження

від 28 листопада 2012 № 302

 

 

План діяльності міського голови на 2013 рік з підготовки проектів регуляторних актів

 

№ п/п

Назва проекту регуляторного акту

Мета прийняття регуляторного акту

Термін підготовки проекту регуляторного акту

Розробник проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу до нього

Відповідальний за розроблення проекту регуляторного акту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова Є.С.МАТВЄЄВ