Розділи

Головна

Міська влада

Виконавчi органи ради та вiддiли

Документи

Розпорядження міського голови

ДНІПРОРУДНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я   М І С Ь К О Г О   Г О Л О В И

 

 

Від 05 березня 2013 № 52

м. Дніпрорудне

 

Про організацію надання безоплатної

первинної правової допомоги виконкомом

Дніпрорудненської міської ради

 

З метою забезпечення безперешкодної реалізації громадянами права на своєчасну та якісну безоплатну первинну правову допомогу, на виконання статей 9, 10, 11 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», керуючись п.1, п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1. Покласти на юридичний відділ функції з надання виконавчим комітетом Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до його компетенції, за всіма видами правових послуг, визначених Законом України «Про безоплатну правову допомогу», зокрема:

– надання правової інформації;

– надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

– складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

– надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

2. Затвердити графік особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції виконкому, працівниками юридичного відділу:

– п’ятниця з 10.00-12.00

3. Юридичному відділу апарату Дніпрорудненської міської ради та її виконавчого комітету забезпечити:

3.1. розгляд звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги, які надходять до виконкому з питань, що належать до його компетенції;

3.2. проведення особистого прийому осіб, що потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції виконкому, згідно затвердженого графіку.

4. Керуючій справами виконкому Тороповій Н.А. забезпечити оприлюднення графіка особистого прийому осіб, що потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції виконкому, працівниками юридичного відділу шляхом його розміщення на офіційному сайті Дніпрорудненської міської ради та виконавчого комітету.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

Міський голова Є.С.МАТВЄЄВ