Розділи

Головна


Міський голова

Міська влада

Документи

Проекти регуляторних актів та аналізи регуляторного впливу до них

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Дніпрорудненської міської ради «Про затвердження Регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг» апарату Дніпрорудненської міської ради та її виконавчого комітету»


І. Визначення та аналіз проблеми

Зі вступом у дію нових нормативних актів, а саме: Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10.12.2015 № 888, «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 26.11.2015 № 834, постанов КМУ «Про затвердження Примірного Регламенту центру надання адміністративних послуг» від 01.08.2013 №588 із змінами, «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» від 02.03.2016 №207, «Деякі питання ведення Державного земельного кадастру» від 21.03.2015 №205 та ін., а також впровадженням адміністративних послуг, які надаються через відділ ЦНАП за узгодженими рішеннями з суб’єктами надання адміністративних послуг, виникла необхідність затвердити Регламент відділу «Центр надання адміністративних послуг» апарату Дніпрорудненської міської ради та її виконавчого комітету у відповідності до вимог чинного законодавства.

За 2019 рік звернулися 1880 суб'єктів господарювання за отриманням адміністративних послуг.

Важливість затвердження Регламенту відділу ЦНАП необхідна для:

- впорядкування організації роботи відділу ЦНАП, дій адміністраторів та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг;

- надання якісних адміністративних послуг, з метою поповнення місцевого бюджету.

Впровадження даного регулювання є доцільним, оскільки регуляторний акт спрямований на досягнення чітко визначеної мети - впорядкувати організацію роботи відділу ЦНАП, дій адміністраторів та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг шляхом прийняття Регламенту відділу ЦНАП у відповідності до чинного законодавства.

Враховуючи суть окресленої проблеми, її вирішення неможливе за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів та потребує правового врегулювання шляхом прийняття відповідного рішення Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області.

Згідно переліку адміністративних послуг, через відділ «Центр надання адміністративних послуг» апарату Дніпрорудненської міської ради та її виконавчого комітету (далі – відділ ЦНАП) буде надаватися 177 адміністративних послуг.

Основні групи (підгрупи) на які проблема має вплив:

Групи (підгрупи)

так

ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі cy6’екти малого підприємництва

+

 

 

Зазначену проблему неможливо розв’язати за допомогою ринкових механізмів, оскільки статтею 12 Закону України «Про адміністративні послуги» передбачено, що Регламент центру надання адміністративних послуг затверджується органом, який прийняв рішення про його утворення.

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів за ïx відсутністю.

 

2. Цілі державного регулювання

Основною метою проекту є створення зручних i сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами та суб’єктами господарювання.

Головним завданням прийняття цього проекту є побудова ефективної системи надання адміністративних послуг на території Дніпрорудненської міської ради.

Цілі регулювання:

— забезпечити можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг, в т.ч. документів дозвільного характеру в одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому;

— забезпечити вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних суб’єктів надання адміністративних послуг;

— надати можливість отримати фахові консультації від суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні відділ ЦНАП у визначений час за відповідним графіком;

— виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення a6o відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками суб’єктів надання aдмiніcтpaтивниx послуг;

— запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість ïx надання.

 

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначенихцілей

 

1. Визначення альтернативних способів.

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 - Впровадження регулювання - прийняття

регуляторного акта

Запровадження регулювання дозволить чітко визначити порядок організації роботи та взаємодіі учасників відділу ЦНАП: адміністраторів, територіальних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій, ïx посадових та службових ocі6, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у відділі ЦНАП. Підвищить ефективність надання адміністративних послуг, сприятиме відкритості та прозорості процесу надання адміністративних послуг, оперативності та своєчасності ïx надання, доступності та зручності для суб’єктів звернень.

Альтернатива 2 - відсутність регулювання

У такому випадку відділ ЦНАП фактично не зможе функціонувати, надання адміністративних послуг здійснюватиметься безпосередньо суб’єктами ïx надання. Така процедура с непрозорою та не зручною для суб’єктів звернення.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави.

 

Вид альтернатив

 

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Прийняття акта дасть змогу врегулювати діяльність у сфері надання адміністративних послуг, а саме:

  • забезпечить відкритість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

  • мінімізація черг суб’єктів звернення;

  • вивільнення (збільшення) часу у суб’єктів надання адміністративних послуг для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з cy6’єктами звернень;

  • мінімізація корупційної складової;

  • оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг,

  • формування у суспільстві позитивного іміджу влади.

В середньому на

 

організацію надання

однієї адміністративної

 

послуги адміністратор

 

відділу ЦНАП витрачає 0,5

 

години, яка згідно М-

 

Тесту складає — 20,93 грн. Витрати за рік становлять

 

— 39348,80 грн.

Альтернатива 2

Відсутні, оскільки проблема залишається не вирішеною.

Непрямі витрати: за рахунок неякісного надання

 

адміністративних послуг

 

можливе формування негативного іміджу влади

 

на території громади, можливе збільшення кількості звернень (скарг)

 

громадян та підприємців.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян.

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Доступність та зручність, (місце розташування, режим роботи відділу ЦНАП), неупередженість та справедливість, відкритість та прозорість процесу надання адміністративних послуг, оперативність та своєчасність їх надання, доступність та зручність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

Належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв, тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

Чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги, отримання адміністративних послуг в одному приміщенні;

Мінімізація часу на очікування в черзі;

Мінімізація кількості відвідувань відділу ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги.

 

 

Витрати часу на процедуру організації та отримання адміністративної послуги через відділ ЦНАП орієнтовно – надання однієї послуги становить 2,5 години – 67,10 грн.

Альтернатива 2 відсутність регулювання

Відсутні, оскільки проблема залишається невирішеною.

Витрати часу на відвідування

безпосередньо суб’єктів надання

адміністративних послуг, які знаходяться у різних приміщеннях, черги, незручний графік прийому.

Орієнтовно на отримання однієї послуги витрачається

5,00 години.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання.

За даними фінансово-економічного відділу апарату Дніпрорудненської міської ради та її виконкому, станом на 01.01.2020 кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання цього регуляторного акта, які знаходяться на території міської ради становить – 1880 одиниць.

Показник

великі

середні

малі

мікро

разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

680

1200

1880

Питома вага у загальній кількості, відсотків

-

-

36

64

100

 

Вид альтернатив

вигоди

витрати

Альтернатива 1

Доступність та зручність, (місце розташування, режим роботи відділу ЦНАП), неупередженість та справедливість, відкритість та прозорість процесу надання адміністративних послуг, оперативність та своєчасність їх надання, доступність та зручність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

Належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв, тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

Чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги, отримання адміністративних послуг в одному приміщенні;

Мінімізація часу на очікування в черзі;

Мінімізація кількості відвідувань відділу ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги.

Економія часових витрат становить 2,5 год./67,10 грн. на 1 СПД (при отриманні 1 адміністративної послуги).

Витрати відвідування відділу ЦНАП для подачі вхідного пакету

документів та

отримання

результату послуги, на підготовку пакету документів, на ознайомлення з регулюванням -2,5 год., що згідно М-Тесту складає 67,10 грн.

Сумарні витраті за рік

126148 грн.

 

Альтернатива 2

відсутність регулювання

Відсутні, оскільки проблема залишається не вирішеною.

Витрати часу на відвідування безпосередньо

суб’єктів

надання

адміністративних послуг, які знаходяться у

різних

приміщеннях,

черги, незручний

графік прийому.

Орієнтовно на

отримання однієї

послуги витрачається 5

год./134,20 грн.

Сумарні витрати

за рік 252296

грн.

 

4.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягненняцілі

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвосння відповідності бала

Альтернатива 1

4

Ця альтернатива забезпечує досягнення визначених цілей та повністю сприяє

вирішенню проблеми. Забезпечення якісного надання адміністративних послуг.

Альтернатива 2

1

Проблеми щодо отримання адміністративних послуг (несвоєчасне отримання результатів, черги, незручний графік прийому).

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Економія часу суб’єктам господарювання та населенню за рахунок вільного доступу до інформації про адміністративні послуги, зручний графік роботи відділу ЦНАП, мінімальної кількості відвідування відділу ЦНАП(орієнтовано становитиме 2,5год/67,10 грн. на 1 СПД).

Сумарні вигоди СПД – 126 148 грн. (залежно від виду адміністративної послуги).

Сумарні витрати для СПД 126 148 грн.

Сумарні витрати адміністратора ЦНАП – 39 348,40 грн.

Створення для споживачів адміністративних послуг ефективного механізму доступу до адміністративних послуг, прозорості процедури, легкості отримання результату.

Альтернатива 2

відсутні

Додаткові витрати часу СПД та громадян на пошук інформації щодо отримання адміністративної послуги, очікування у черзі на прийом до суб’єктів надання адміністративних послуг, незручні умови та розташування. 5 год./134,20 грн.Сумарні витрати 252296 грн.

У разі залишення ситуації без змін, досягнення визначених цілей не можливе, так як на місцевому рівні відсутній чіткий порядок роботи взаємодії учасників відділу ЦНАП – адміністраторів, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у відділі ЦНАП.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Прийняття акта вирішує проблему у сфері надання адміністративних послуг, створює ефективний механізм доступу до адміністративних послуг, прозорості процедури та легкості отримання результату.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Альтернатива 2

Залишаються проблеми під час отримання адміністративних послуг (несвоєчасне отримання результатів, черги, незручний графік прийому).

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

 

5. Механізм розв’язання проблеми, відповідні заходи

Прийняття проекту рішення та його реалізація сприятиме реалізації основних принципів державної політики у сфері надання адміністративних послуг у частині забезпечення оперативності, доступності та зручності для cy6’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

Вирішення проблеми можливе шляхом прийняття проекту рішення Дніпрорудненської міської ради «Про затвердження Регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг» апарату Дніпрорудненської міської ради та її виконавчого комітету» та виконання всіх інших заходів, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», зокрема:

Проведения консультацій з суб'єктами господарювання.

Розробка проекту рішення Дніпрорудненської міської ради та APB до нього.

Оприлюднення проекту разом з APB та отримання зауважень.

Підготовка експертного висновку постійної депутатської комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні ceciï Дніпрорудненської міської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку. Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення,

Прогнозується, що після прийняття регуляторного акта будуть створені зручні та доступні умови для отримання адміністративних послуг громадянам та підприємцями, а його реалізація забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку взаємодії адміністраторів відділу ЦНАП та представників суб’єктів надання адміністративних послуг при організації надання адміністративних послуг.

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні чи юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих, мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків. Розроблено Тест малого підприємництва (додається).

 

7.Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта: не обмежений. Внесення змін буде відбуватися у разі необхідності, зокрема, після відстеження результативності регуляторного акта або зміни діючого законодавства.

 

8.Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Назва показника

Прогнозні значення

 

2020

2021

2022

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта

 

_______

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія регулювання

1880

1880

1880

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта:

 

-на процедуру отримання первинної інформації про вимоги регулювання, години/грн.

 

-на процедуру організації виконання вимог регулювання, години/грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5год/13,42 грн.

 

 

 

2год/53,68грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2год/53,68грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2год/53,68грн.

Рівень поінформованості

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб із проектом регуляторного акта достатній, оскільки зазначений проект розмішений на офіційному сайті Дніпрорудненської міської ради httр://dnrada.gov.ua та на інформаційному стенді в читальній залі КЗ «Дніпрорудненська міська бібліотека»

Кількість скарг фізичних осіб та суб’єктів господарювання щодо діяльності відділу ЦНАП

Не передбачається

Кількість адміністративних послуг, що надаються через відділ ЦНАП

177

177

177

Кількість адміністративних послуг, наданих за місяць через відділ ЦНАП

716

716

716

Кількість часу, необхідного адміністратору для прийняття/видачі пакету документів

0,5 години

0,5 години

0,5 години

 

9.Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснюватися на основі аналізу статистичних даних, зокрема:

- кількість наданих адміністративних послуг, у тому числі дозвільних (погоджувальних) процедур в розрізі суб’єктів ïx надання;

- кількість cyб’єктів звернень в розрізі суб’єктів господарювання та фізичних осіб;

- витрати часу на отримання адміністративних послуг;

- кількість скарг на роботу відділу ЦНАП.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до набрання чинності регуляторним актом — травень 2020.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік після набуття чинності регуляторним актом.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

Метод відстеження - статистичний.

 

 

Міський голова Юрій КОРОБОВ

 

 

 

Додаток

до аналізу регуляторного впливу до проекту рішення

 

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

до проекту рішення Дніпрорудненської міської ради «Про затвердження Регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг» апарату Дніпрорудненської міської ради та її виконавчого комітету».

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 березня 2020 року по 01 квітня 2020 року.

Порядковий номер

Вид консультації

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій

1

Робоча зустріч

10

Обговорено проект Регламенту. В результаті були одержані дані від суб’єктів господарювання щодо вартості та затраченого часу на виконання процедури здійснення адміністративних послуг.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1880. Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 %.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік

Періо-дичні

Витрати за
п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

5

Інші процедури

-

-

-

6

Разом, гривень

-

-

-

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1880

8

Сумарно, гривень

-

-

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2020 склала 4723 грн.

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання.

В середньому витрачається 0,5 години на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних заяв, (заробітна плата за місяць - 4723 грн., 22-робочі дні, 215 грн. зарплата за 1 день (8 годин):

(4723:22:8)*0,5=13,42грн.

13,42

-

13,42

10

Процедура організації виконання вимог регулювання –

- в середньому 2 години (заробітна плата за місяць - 4723 грн., 22-робочі дні, 215 грн. зарплата за 1 день (8 годин) або 26,84 грн. за 1годину): (4723:22:8)*1= 26,84 грн.

Підготовка документів для формування вхідного пакету документів

(1 година*26,84 грн

=26,84 грн.)

Надання документів для отримання адміністративної послуги у відділі ЦНАП — (0,5годин* 26,84 грн.=

13,42 грн.)

Отримання результату надання послуги у відділі ЦНАП

(0,5 годин* 26,84грн.= 13,42 грн.)

Формула:

Витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для cy6’скта малого підприсмництва процедур на впровадження вимог регулювання * вартість часу cy6’скта малого підприємництва (заробітна плата)* оціночна кількість внутрішніх процедур

 

 

 

53,68

53,68

68,40

11

Процедури офіційного звітування

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

-

-

13

Інші процедури

-

-

-

14

Разом, гривень

67,10

53,68

281,82

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1880

16

Сумарно, гривень

126148

100918,40

529821,60

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Дніпрорудненська міська рада

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання, гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

-

-

-

-

-

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-

-

-

-

-

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення, щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

Розрахунки в середньому на 1 послугу:

- надання консультаційних послуг- 0,05 год.

-прийняття вхідного пакету документів адміністратором 0,15 год.

-передача та отримання результатів розгляду надання послуг -0,10 год.

-передача результату надання адміністративних послуг – 0,10 год

 

0,5 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

20,93 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

81

1880

39348,40

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за рік

0,5 год.

20,93

1

1880

39348,40

Сумарно за п’ять років

 

 

 

 

196742

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

-

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

126148

529821,60

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

126148

529821,60

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

39348,40

196742

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

291644,40

1256385,20

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

Розробка коригуючих (пом’якшувальних) заходів щодо запропонованого регулювання не передбачено. Тому, що сам проект рішення розрахований на спрощення. Даним проектом рішення Дніпрорудненська рада спрощує процедуру зібрання та подачі документів у відділ ЦНАП.

У зв’язку із запровадженням зазначеного регуляторного акта передбачасться спрощення для суб’сктів господарювання в частині мінімізаціі часових витрат на очікування у черзі, a6o взагалі відсутність черг у відділі ЦНАП за рахунок організації процесу, а також мінімізації кількості відвідувань суб’єктами господарювання відділу ЦНАП для отримання адміністративної послуги. Враховуючи зазначене, розробки інших коригуючих (пом’якшувальних) заходів не передбачастъся.

Під час проведения консультацій з суб’єктами господарювання визначено, що зазначене регулювання буде сприяти покращенню місцевого бізнес середовища в частині отримання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру.Міський голова Юрій КОРОБОВ

Дата размещения - 24.04.2020 13:06
просмотров - 50