Звіти про відстеження регуляторних актів

ЗВІТ
про результати відстеження результативності регуляторного акту

 

1. Назва регуляторного акту – рішення вісімнадцятої сесії Дніпрорудненської міської ради від 29 грудня 2011 року № 29 «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на території міста Дніпрорудне».

2. Виконавець заходів з відстеження – апарат Дніпрорудненської міської ради та її виконавчого комітету

3. Цілі прийняття акта – врегулювання відносин щодо користування земельними ділянками на території міста відповідно до чинного законодавства та встановлення соціально справедливих розмірів плати за оренду земельних ділянок на території міста Дніпрорудне.

4. Строк виконання заходів з відстеження – з 10.02. по 18.02.2014 року

5. Тип відстеження – повторне

6. Методи одержання результатів відстеження:

- аналіз надходжень до міського бюджету в частині перерахування плати за оренду землі (включаючи плату за встановлення земельного сервітуту);

- аналіз інформації відділу з земельних питань про кількість укладених договорів на оренду земельних ділянок;

- аналіз інформації відділу з земельних питань про кошти і час, витрачені суб’єктами господарювання на укладання договорів на оренду земельних ділянок.

7. Дані, на основі яких відстежувалася результативність:

- звітні матеріали відділу обліку та звітності міської ради (Форма 412 «Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами») за 2013 рік;

- аналіз виконання дохідної частини бюджету по Дніпрорудненській міській раді за січень-грудень 2013 року;

- інформація відділу з земельних питань апарату міської ради та її виконавчого комітету про стан укладання договорів на оренду земельних ділянок на 01.01.2014 року.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акту:

Найменування показників

Фактичні дані за 2010 рік

Фактичні дані за 2013 рік

1. Сума надходжень до міського бюджету в частині плати за оренду землі, тис. грн.

 1031,9

 2268,15

2. Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюється дія регуляторного акту відповідно до укладених договорів на оренду земельних ділянок, осіб

 237

 271

3.Розмір коштів та час, які витрачаються суб’єктами господарювання та фізичними особами для виконання вимог регуляторного акту, грн.

Витрати часу на укладання та реєстрацію договору оренду земельних ділянок

Термін часу на укладання та реєстрацію договору оренди становить близько трьох місяців, плата за реєстрацію становить орієнтовано до 3500 грн.

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень цього регуляторного акту, %

 100

 близько 100%

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту:

В результаті реалізації регуляторного акту досягнуті основні цілі:

- надходження коштів до міського бюджету від плати за оренду землі за 2013 рік в порівнянні до базових показників збільшилися в 2,2 рази за рахунок перегляду і затвердження нормативної оцінки земель на території міста Дніпрорудне та визначення справедливих ставок орендної плати за земельні ділянки, за рахунок впорядкування права користування земельними ділянками на території міста відповідно до чинного законодавства шляхом укладання договорів оренди;

- кількість договорів на оренду земельних ділянок станом на 01.01.2014 року збільшилась на 14,8 %, (при проведенні базового відстеження передбачалося збільшення даного показника на 3%) за рахунок проведення роботи відділом з земельних питань апарату міської ради і її виконавчого комітету по впорядкуванню права користування земельними ділянками на території міста відповідно до чинного законодавства шляхом укладання договорів оренди;

- витрати часу на укладання договорів на оренду земельних ділянок та їх реєстрацію становлять до трьох місяців, витрати коштів на реєстрацію відповідних договорів – орієнтовано до 3500 грн.;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акту висока за рахунок його оприлюднення в друкованих засобах масової інформації, шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційному сайті Дніпрорудненської міської ради і виконавчого комітету, на інформаційному стенді в читальній залі КЗ «Дніпрорудненська міська бібліотека».

 

 

Міський голова Є.С.МАТВЄЄВ

Дата размещения - 19.02.2014 19:29
просмотров - 651