Звіти про відстеження регуляторних актів

З В І Т

про результати відстеження результативності регуляторного акту

1.Назва регуляторного акту – рішення сесії Дніпрорудненської міської «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Дніпрорудне»

2.Виконавець заходів з відстеження – апарат Дніпрорудненської міської ради і її виконавчого комітету

3.Цілі прийняття акта – Забезпечення реалізації державної політики у сфері регулювання містобудівної діяльності шляхом розробки та затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Дніпрорудне, створення умов для збалансованого економічного і соціального розвитку міста та залучення замовників будівництва до пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

4.Строк виконання заходів з відстеження – на етапі підготовки проекту регуляторного акту

5.Тип відстеження – базове

6.Методи одержання результатів відстеження – аналіз інформації станом на 01.07.2012 року:

- надходження до бюджету міста коштів від замовників будівництва у вигляді пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури

7. Дані, на основі яких відстежувалася результативність:

- звіт про виконання місцевого бюджету за доходами станом на 30.06.2012 року (додаток 34 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів) в частині надходження до міського бюджету коштів від замовників будівництва у вигляді пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акту:

 

Найменування показників

Базові показники

(фактичні дані станом на 01.07.2012)

1. Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов'язаних з дією регуляторного акта, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

Даний показник не вважається можливим спрогнозувати, оскільки до теперішнього часу питання щодо пайової участі у розвитку інфраструктури міста не було врегульовано на законодавчому рівні, а тому відповідний нормативно-правовий документ на територій міста не діяв.

2. Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія запропонованого акта

 

 

 

 

Даний показник відповідатиме кількості договорів, укладених із суб'єктами господарювання, які є інвесторами (замовниками) для залучення коштів пайової участі в розвиток інфраструктури міста

3.Розмір коштів та час, які витрачаються суб’єктами господарювання для виконання вимог регуляторного акту

 

 

 

Розмір коштів, які витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта, не становитимуть більше граничного розміру пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, визначеного діючим законодавством України, згідно з Порядком;

- витрати часу, пов'язані з виконанням вимог акта, - не будуть перевищувати 30 календарних днів.

4.Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акту

 

 

 

 

 

 

 

 

Передбачається середній рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта серед усіх мешканців міста Дніпрорудне, та високий серед тих фізичних та юридичних осіб, які мають намір здійснити будівництво, за рахунок отримання інформації вище переліченими шляхами, оскільки вони є зацікавленими особами

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту:

 

В результаті реалізації регуляторного акту будуть досягнуті такі цілі:

- буде визначено чіткий порядок залучення міською радою коштів замовників будівництва для пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста,

- збільшаться надходження до спеціального цільового фонду бюджету міста, що дасть можливість забезпечити збалансований економічний і соціальний розвиток міста;

- буде забезпечено дотримання вимог діючого законодавства щодо встановлення порядку розрахунку та розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста,

- буде забезпечено механізм врегулювання відносин між міською радою та замовниками будівництва щодо залучення та використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури;

- буде забезпечено залучення громади у вирішення основних питань щодо соціально-економічного розвитку міста.

 

 

Міський голова Є.С.МАТВЄЄВ

Дата размещения - 27.07.2012 19:51
просмотров - 886