Розділи

Головна

Міська влада

Виконавчi органи ради та вiддiли

Документи

Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ДНІПРОРУДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

16 лютого 2021 № 26

 

Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету від 11 грудня 2020 року № 173 «Про затвердження плану діяльності виконавчого комітету Дніпрорудненської міської ради з питань підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік»

 

Розглянувши службову записку начальнику відділу архітектури, містобудування та капітального будівництва Тетяни Сидоренко про внесення доповнень по плану діяльності виконавчого комітету з питань підготовки проектів регуляторних актів на 2021 р. відповідно до вимог чинного законодавства України, керуючись п. 6.1., 6.2. Регламенту роботи виконавчого комітету, ст.7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», п.п.1 п. б ст. 27, ч.12 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Дніпрорудненської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Внести доповнення до рішення виконавчого комітету від 11 грудня 2020 року № 173 «Про затвердження плану діяльності виконавчого комітету Дніпрорудненської міської ради з питань підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік» згідно додатку (додається).

2. Керуючій справами виконкому Тороповій Н.А. в десятиденний термін оприлюднити дане рішення через засоби масової інформації, шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційному сайті Дніпрорудненської міської ради і виконавчого комітету, на інформаційному стенді в приміщенні КЗ «Дніпрорудненський палац культури «Гірник» ДМР ВР ЗО.

 

Міський голова Євгеній МАТВЄЄВ

 

 

 

 

Додаток
до рішення виконкому
від 16.02.2021р. № 26

 

План
діяльності виконавчого комітету Дніпрорудненської міської ради
з питань підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік

 

№з/п

Назва проекту регуляторного акту

Мета прийняття регуляторного акту

Термін підготовки проекту регуляторного акту

Розробник проекту регуляторного акту та  аналізу регуляторного впливу до нього

Відповідальний за розроблення проекту регуляторного акту

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Про затвердження Правил забудови території Дніпроруд

ненської терито-ріальної громади

 

 

 

 

 

Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами на території Дніпрорудненської територіальної громади

 

 

Забеспечення ефективної реализації генерального плану, раціонального використання території, стимулю-

вання інвестиціонної діяльності

фізичних та юридичних осіб, забеспечення державних,

громадських та приватних інтересів

 

 

 

Врегулювання правових відносин, що виникають між розповсюджу-вачими зовнішної реклами та уповноваженим робочим органом у процесі розміщення рекламних конструкцій, проведення виставкових заходів та рекламних акцій на території громади.

 

1 півріччя 2021 року

 

 

 

 

 

 

1 півріччя 2021 року

Виконком Дніпроруднен-ської міської ради

 

 

 

 

 

 

Виконком Дніпроруднен-ської міської ради

Начальник віддділу архітектури, містобудування та капітального будівництва

Тетяна Сидоренко

 

Начальник віддділу архітектури, містобудування та капітального будівництва

Тетяна Сидоренко

 

 

 

Міський голова Євгеній МАТВЄЄВ

Дата размещения - 19.02.2021 12:03
просмотров - 32