Розділи

Головна


Міський голова

Міська влада

Документи

Звіти про відстеження регуляторних актів

З В І Т
про результати відстеження результативності регуляторного акту

 

1. Назва регуляторного акту – рішення виконавчого комітету «Про затвердження Порядку переведення житлових приміщень (квартир, будинків), які належать на праві власності юридичним та фізичним особам, в нежитлові» від 20 жовтня 2009 року № 259

 

2. Виконавець заходів з відстеження – апарат Дніпрорудненської міської ради та її виконавчого комітету.

 

3. Цілі прийняття акта – встановлення на території міста єдиного порядку переведення житлових приміщень (квартир, будинків), які належать на праві власності юридичним чи фізичним особам, в нежитлові.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження – (з 10.02. по 20.02.2014 року)

 

5. Тип відстеження – періодичне

 

6. Методи одержання результатів відстеження :

- аналіз надходжень до міського бюджету в частині перерахування єдиного податку ;

- аналіз інформації про кількість житлових приміщень (квартир, будинків), переведених в нежитлові;

- відстеження терміну підготовки матеріалів для прийняття рішення про переведення житлових приміщень (квартир, будинків) в нежитлові.

 

7. Дані, на основі яких відстежувалася результативність:

- звіт про виконання місцевого бюджету за доходами (додаток 12 до Порядку виконання місцевого бюджету за доходами) в частині перерахування єдиного податку за 2013 рік;

- інформація спеціаліста апарату виконавчого комітету з питань будівництва та архітектури про кількість рішень, прийнятих з питань виключення квартир з житлового фонду міста, і про терміни розгляду звернень фізичних чи юридичних осіб про переведення житлових приміщень в нежитлові;

- інформація провідного спеціаліста апарату виконавчого комітету з питань торгівлі та захисту прав споживачів про введені в експлуатацію нові об’єкти споживчого ринку.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акту:

Найменування показників

Фактичні дані станом на 01.10.2009 року

Фактичні дані станом на 01.01.11

Фактичні дані станом на 01.01.2012

Фактичні дані станом на 01.01.2014

1.Розмір надходжень до міського бюджету в частині перерахування єдиного податку, тис. грн.

582, 0

599,7

653,0

2026,8

2. Кількість суб’єктів господарювання,по зверненням яких були прийняті рішення по переведенню житлових приміщень в нежитлові, осіб

 43

 47

 48

49

3.Тривалість часу, протягом якого було прийнято рішення про переведення житлового приміщення в нежитлове від дати надходження звернення суб’єкту господарювання, діб

 до 30 діб

 до 30 діб

Відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»

 до 30 діб

4.Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акту, %

100%

100%

100%

високий

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту:

 

В результаті реалізації регуляторного акту досягнуті такі цілі:

- встановлені єдині вимоги до порядку переведення житлових приміщень у нежитлові, які відповідають вимогам чинного законодавства у сфері містобудування і архітектури;

- має місце тенденція незначного збільшення базового показника загальної кількості житлових приміщень у житловому фонді міста, переведених у нежитлові, про що свідчать рішення виконавчого комітету, прийняті на підставі звернень суб’єктів господарювання на переведення житлових приміщень в нежитлові для подальшого використання приміщень під розміщення нових об’єктів споживчого ринку;

- значне збільшення надходжень коштів до міського бюджету в частині перерахування єдиного податку пояснюється:

- змінами в чинному законодавстві з питань оподаткування, прийняттям Податкового кодексу;

- збільшенням на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати, у відсотках до якої визначені фіксовані ставки єдиного податку на території міста Дніпрорудне;

- витрати часу суб’єктів господарювання, пов’язані з виконанням положень даного регуляторного акту, дорівнюють витратам часу на прийняття рішення виконкому про переведення житлового приміщення у нежитлове, і становлять до 30 діб з дати надходження відповідного звернення від суб’єктів господарювання;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання і фізичних осіб з основних положень регуляторного акту високий і становить близько 100% за рахунок офіційного оприлюднення прийнятого регуляторного акту в друкованих засобах масової інформації, шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційному сайті Дніпрорудненської міської ради і її виконавчого комітету, на інформаційному стенді в читальній залі КЗ «Дніпрорудненська міська бібліотека».

 

 

Міський голова Є.С.МАТВЄЄВ

Дата размещения - 21.02.2014 11:57
просмотров - 812