Розділи

Головна


Міський голова

Міська влада

Документи

Звіти про відстеження регуляторних актів

1. Назва регуляторного акту - рішення виконкому «Про затвердження КУП «Наш дім» ДМР тарифів на послуги з вивезення побутових відходів для підприємств, установ та організацій м. Дніпрорудне» від 14 грудня 2010 № 316.

2. Виконавець заходів з відстеження – апарат виконкому Дніпрорудненської міської ради.

3. Цілі прийняття акта – встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів на рівні економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво і надання, забезпечення беззбиткової роботи комунального підприємства в структурі житлово-комунального господарства і створення умов для реалізації якісних комунальних послуг та підтримання належного санітарного стану у місті.

4. Строк виконання заходів з відстеження – через рік після набрання чинності регуляторного акту

5. Тип відстеження – повторне

6. Методи одержання результатів відстеження:

- аналіз надходжень до міського бюджету в частині перерахування комунальним підприємством податку на прибуток;

- аналіз інформації комунального підприємства про кількість укладених суб’єктами господарювання договорів на надання послуг з вивезення побутових відходів;

- аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства по наданню послуг з вивезення побутових відходів;

- аналіз сплачених суб’єктами господарювання обсягів послуг з вивезення побутових відходів за 2009 рік.

7. Дані, на основі яких відстежувалася результативність:

- декларація з податку на прибуток підприємства за 2011 рік;

- інформація підприємства про кількість укладених договорів на надання послуг з вивезення побутових відходів станом на 01.01.2012 року.

- інформація комунального підприємства про виконання кошторису по транспортній дільниці за 2011 рік.

- статистична звітність підприємства про поводження з твердими побутовими відходами за 2011 рік (форма № 1-ТПВ)

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акту:

 

Найменування показників

Фактичні дані
за 9 місяців 2010 року

Фактичні дані за 2011 рік

1. Сума надходжень до міського бюджету в частині сплати комунальним підприємством податку на прибуток, тис. грн..

14, 9

23,9

2. Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акту відповідно до укладених договорів на надання підприємством послуг з вивезення побутових відходів, осіб

 224

250

3.Розмір коштів та час, які витрачаються суб’єктами господарювання для виконання вимог регуляторного акту:

- сплачено суб’єктами господарювання в цілому за рік, тис. грн.

- час на виконання вимог регуляторного акту

182,5

Додаткових витрат часу не передбачається

223,1

Потреби в додатковому часі не виникало

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень цього регуляторного акту, %

100

100

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту:

В результаті реалізації регуляторного акту досягнуті такі цілі:

- тарифи на послуги з вивезення побутових відходів, які надає комунальне підприємство, відповідають рівню економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво і надання, за рахунок чого транспортна дільниця підприємства функціонує беззбитково на умовах самофінансування, що позитивно вплинуло на фінансовий результат діяльності підприємства в цілому та дало можливість збільшити надходження до міського бюджету податку на прибуток від комунального підприємства за підсумками 2011 року на 60,4%;

- станом на 01.01.2012 року збільшилась на 11,6% кількість укладених підприємством договорів на надання послуг з вивезення побутових відходів за рахунок посилення роботи по впорядкуванню договірних відносин у сфері надання послуг з вивезення побутових відходів для поліпшення санітарно-епідеміологічного стану у місті;

- витрати суб’єктів господарювання на оплату послуг з вивезення побутових відходів збільшились в середньому на 22,2% проти очікуваного показника 42,0%, що свідчить про впорядкування протягом 2011 року при укладанні договорів та застосування при розрахунках обґрунтованих норм надання відповідних послуг, при цьому розмір їх оплати відповідав рівню економічно обґрунтованих витрат, що дало можливість суб’єктам господарювання отримати якісні комунальні послуги, необхідні для здійснення своєї фінансово-господарської діяльності. Витрати часу суб’єктів господарювання, пов’язані з виконанням вимог регуляторного акту, відповідали витратам часу, які були витрачені ними на укладання договорів або додаткових угод до діючих договорів з комунальним підприємством на надання відповідних послуг, потреби у додатковому часі у суб’єктів господарювання не виникало;

- за рахунок оприлюднення прийнятого регуляторного акту в газеті «Нова Таврія» 18 грудня 2010 року, в мережі Інтернет на офіційному сайті Дніпрорудненської міської ради і виконавчого комітету, на інформаційному стенді в КЗ «Дніпрорудненська міська бібліотека» рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акту становить близько 100%.

 

Міський голова Є.С.МАТВЄЄВ

Дата размещения - 22.02.2012 17:27
просмотров - 1134