Розділи

Головна


Міський голова

Міська влада

Документи

Звіти про відстеження регуляторних актів

З В І Т

про результати відстеження результативності регуляторного акту

 

1.Назва регуляторного акту – рішення тридцять першої сесії Дніпрорудненської міської ради п’ятого скликання від 05 березня 2008 року № 02 «Про затвердження Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Дніпрорудне»

2.Виконавець заходів з відстеження – апарат Дніпрорудненської міської ради і її виконавчого комітету

3.Цілі прийняття акта – врегулювання договірно – майнових відносин щодо оренди комунального майна, яке перебуває у власності територіальної громади міста, забезпечення правових засад при прийнятті міською радою рішень по передачі майна в оренду будь-якому орендарю.

4.Строк виконання заходів з відстеження – через три роки після проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту. 5.Тип відстеження – періодичне

6.Методи одержання результатів відстеження – аналіз інформації станом на 01.01.2012 року:

- про кількість укладених договорів на оренду комунального майна;

- надходження до міського бюджету орендної плати згідно договорів оренди комунального майна (з урахуванням їх коригування відповідно до прийнятих рішень міської ради з питань визначення співвідношень по надходженню орендної плати за комунальне майно до міського бюджету та на рахунок орендодавця);

7. Дані, на основі яких відстежувалася результативність:

- інформація провідного спеціаліста з питань обліку, розподілу та приватизації житлового та комунального фонду апарату міської ради та її виконавчого комітету про кількість договорів, укладених на оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади, станом на 01.01.2012 року, підготовлена за даними керівників комунальних підприємств та бюджетних установ міста.

- звіт про виконання місцевого бюджету за доходами станом на 31.08. та 30.12.2012 року (додаток 34 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів) в частині надходження плати за оренду комунального майна.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акту:

 

Найменування показників

Базові показники

( станом на 1.01.2008р.)

Фактичні показники за 2008 рік

(повторне відстеження)

Фактичні показники станом на 01.01.2012

1.Надходження плати за оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Дніпрорудне, тис. грн.

 

372, 0

 

 

460,7

 

496,6

2. Кількість договорів, укладених на оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади, шт..

156

 

159

 

197

3.Розмір коштів та час, які витрачаються суб’єктами господарювання для виконання вимог регуляторного акту

Витрати коштів суб’єктів господарювання відповідають розміру плати за оренду майна в залежності від його цільового використання та встановлених відповідно ставок орендної плати.

Витрати часу відповідають терміну часу від дати подання заяви до дати прийняття рішення міської ради про передачу майна в оренду, або на продовження терміну оренди, та укладання договору оренди (додаткової угоди) з орендодавцем.

4.Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акту, %

100

 

100

 

 

100

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту:

 

В результаті реалізації регуляторного акту досягнуті основні цілі:

- має місце тенденція збільшення кількості договорів, укладених на оренду комунального майна, за рахунок впорядкування договірних відносин на користування майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Дніпрорудне;

- збільшились надходження до міського бюджету в частині плати за оренду комунального майна за рахунок впорядкування права користування комунальним майном та укладання додаткових договорів на оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Дніпрорудне. Крім того, за час з дати прийняття регуляторного акту (березень 2008 року) та з дати проведення повторного відстеження (лютий 2009 року) індекс інфляції відповідно склав 152, 4% та 128, 2 %, проведення щомісячного коригування плати за оренду майна на індекс інфляції також сприяло збільшенню суми надходжень до міського бюджету плати за оренду комунального майна;

- суб’єкти господарювання повністю поінформовані з основних положень регуляторного акту шляхом розміщення прийнятого рішення сесії міської ради в газеті «Нова Таврія» (від 12.03.2008 року), в міській бібліотеці, ознайомлення суб’єктів господарювання з основними положеннями регуляторного акту безпосередньо на комунальних підприємствах і в установах міста, які відповідно до Положення, затвердженого зазначеним рішенням, визначені орендодавцями майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста.

- дотримання вимог даного регуляторного акту не потребує додаткових витрат часу та коштів від суб’єктів господарювання, витрати відповідають тільки розміру орендної плати, яка підлягає сплаті згідно рішення сесії міської ради по встановленню ставок орендної плати за оренду комунального майна в залежності від його цільового використання, та часу, необхідного для прийняття рішення сесії міської ради по передачі майна в оренду та укладання договору оренди.

 

Міський голова Є.С.МАТВЄЄВ

Дата размещения - 24.05.2012 13:52
просмотров - 1133