Інформація про регуляторну політику

У К Р А Ї Н А

ДНІПРОРУДНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьомого скликання

тридцять шоста сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 25 січня 2018 № 02

м. Дніпрорудне

 

Звіт міського голови про здійснення

державної регуляторної політики

Дніпрорудненською міською радою

і її виконавчим комітетом за 2017 рік

 

Заслухавши звіт міського голови Коробова Ю.М. про здійснення Дніпрорудненською міської радою і її виконавчим комітетом державної регуляторної політики за 2017 рік, керуючись ст.38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», п. 18-1 ч.4, ч.6 ст. 42, п.9 ч.1 ст. 26, п.5 ч.3 ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Дніпрорудненська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики Дніпрорудненською міською радою і її виконавчим комітетом за 2017 рік взяти до відома. (Примірник звіту додається).

2. Секретарю ради Решетняк Л.П. оприлюднити звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики Дніпрорудненською міською радою і її виконавчим комітетом за 2017 рік в друкованих засобах масової інформації, шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційному сайті Дніпрорудненської міської ради і її виконавчого комітету, на інформаційному стенді в читальній залі КЗ «Дніпрорудненська міська бібліотека». 

 

Міський голова Ю.М.КОРОБОВ

 

 

 

 

Звіт

про здійснення Дніпрорудненською міською радою та її виконавчим комітетом державної регуляторної політики за 2017 рік

 

Державну регуляторну політику Дніпрорудненська міська рада і її виконавчий комітет здійснюють відповідно до правових і організаційних засад, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» (далі – Закон), та в межах наданих повноважень.

Всі рішення міської ради і виконавчого комітету, направлені на регулювання господарських і адміністративних відносин із суб’єктами господарювання, були прийняті відповідно до процедури, визначеної зазначеним Законом, а саме:

- включення підготовки проектів регуляторних актів до плану діяльності міської ради і її виконавчого комітету з питань підготовки проектів регуляторних актів, оприлюднення рішень по затвердженню планів в друкованих засобах масової інформації, в мережі Інтернет на офіційному сайті міської ради і її виконавчого комітету та на інформаційному стенді в читальній залі КЗ «Дніпрорудненська міська бібліотека»;

- підготовка та оприлюднення в засобах масової інформації повідомлень про оприлюднення відповідних проектів регуляторних актів, самих проектів регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу до них;

- направлення проектів регуляторних актів разом з аналізом регуляторного впливу до Державної регуляторної служби України та отримання відповідних пропозицій щодо удосконалення проектів;

- оприлюднення в друкованих засобах масової інформації прийнятих регуляторних актів;

- проведення відстеження результативності регуляторних актів та оприлюднення відповідних звітів в засобах масової інформації.

План діяльності Дніпрорудненської міської ради на 2017 рік з питань підготовки проектів регуляторних актів затверджено рішенням сімнадцятої сесії Дніпрорудненської міської ради сьомого скликання від 24 листопада 2016 року № 02, план діяльності виконавчого комітету - рішенням виконавчого комітету від 15 листопада 2016 року № 211, план діяльності міського голови – розпорядженням від 14 грудня 2016 року № 385. Протягом поточного року виникала необхідність підготовки додаткових нормативно-правових актів з питань регулювання відносин у сфері господарської діяльності, в зв’язку з чим для впорядкування діяльності міської ради і виконавчого комітету по підготовці регуляторних актів до затверджених планів вносились відповідні зміни та доповнення.

Відповідно до затверджених планів міською радою і її виконавчим комітетом протягом 2017 року було підготовлено і прийнято 2 регуляторних акта, з яких:

- Дніпрорудненською міською радою – 1

- рішення двадцять дев'ятої сесії Дніпрорудненської міської ради сьомого скликання від 12.07.2017 № 01 «Про встановлення місцевих податків та зборів

на території міста Дніпрорудне на 2018 рік».

- виконавчим комітетом Дніпрорудненської міської ради - 1

- рішення виконкому від 19.12.2017 № 256 «Про встановлення КП «Дніпрорудненський міський ринок» цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування».

Всі прийняті регуляторні акти підготовлені і затверджені при дотриманні визначених Законом організаційних і правових засад, офіційно оприлюднені через газету Василівської районної ради «Нова Таврія», шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційному сайті Дніпрорудненської міської ради і виконавчого комітету, в міській бібліотеці. Відповідно до ст. 10 Закону по всім прийнятим та діючим регуляторним актам послідовно було проведено відстеження їх результативності (базове, повторне та періодичне), підготовлені звіти оприлюднені у визначені Законом спосіб та терміни.

Однією із важливих складових реалізації державної регуляторної політики, спрямованої на дотримання принципів передбачуваності та прозорості, є здійснення планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів. Відповідно до ст.7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» затверджені плани діяльності з питань підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік: міської ради - рішенням тридцять четвертої сесії Дніпрорудненської міської ради сьомого скликання від 30 листопада 2017 року № 01, виконкому - рішенням виконавчого комітету від 21 листопада 2017 року № 206, міського голови – розпорядженням від 14 грудня 2017 року № 395. Відповідні рішення офіційно оприлюднені в газеті Василівської районної ради «Нова Таврія», в мережі Інтернет на офіційному сайті Дніпрорудненської міської ради і її виконавчого комітету, на інформаційному стенді в читальній залі КЗ «Дніпрорудненська міська бібліотека».

Здійснення державної регуляторної політики є одним із важливих напрямків роботи міської ради та її виконавчого комітету, і протягом звітного періоду регуляторна діяльність була направлена на забезпечення відповідності регулювання господарських відносин вимогам чинного законодавства та їх вдосконалення, на дотримання принципу збалансованості інтересів суб’єктів господарювання і територіальної громади міста.

 

 

Міський голова Ю.М.КОРОБОВ

Дата размещения - 01.02.2018 17:10
просмотров - 137