Розділи

Головна

Міська влада

Виконавчi органи ради та вiддiли

Документи

Оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів права комунальної власності м. Дніпрорудне

 

Назва об’єкта: будівлі, споруди, передаточні пристрої та виробниче обладнання котельної №2 КП «Дніпрорудненські теплові мережі». З повним переліком майна можна ознайомитися звернувшись за телефоном організатора.

Місцезнаходження об’єкта: Запорізька область, м. Дніпрорудне, вул. Степова, 8.

Замовник, балансоутримувач, платник робіт з оцінки: Комунальне підприємство «Дніпрорудненські теплові мережі» Дніпрорудненської міської ради (надалі – Підприємство).

Мета оцінки: визначення ринкової вартості нерухомого та рухомого майна з метою його відчуження шляхом проведення електронного аукціону.

Запланована дата оцінки – 17.08.2020. Дата оцінки може бути скоригована.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, у складі вищенаведених об’єктів комунальної власності, відсутні.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47), зі змінами, затвердженими наказом Фонду державного майна України від 11.02.2020 № 227 (далі – Положення), а також до вимог Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Підприємства № 216 від 25.06.2020.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них». Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору СОД, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є: нежитлові приміщення та обладнання котельних (договори на проведення оцінки аналогічних об’єктів - не пізніше 2017 року).

Додатково учасник повинен надати у довільній формі (на фірмовому бланку у разі наявності) інформацію про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, а саме:

1. Довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази в довільній формі із зазначенням матеріальних засобів та терміну їх експлуатації;

2. Довідку про наявність працівника з кваліфікацією інженер-проектувальник у частині кошторисної документації або копії цивільно-правових договорів, на підставі яких дані особи працюють з претендентом;

3. Довідку про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору (не пізніше 2017 року) у вигляді таблиці із зазначенням предмету договору, замовника та їх контактних осіб (прізвище та контактний телефон).

Крім вищевказаних документів, учасник повинен надати скан-копії наступних документів:

1. Виписки (витягу) з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або довідки (відомості) з єдиного державного реєстру підприємств та організацій (ЄДРПОУ);

2. Довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб), завірена підписом фізичної особи;

3. Паспорту (для фізичних осіб), завірена підписом фізичної особи.

Усі скановані аркуші пропозиції учасника повинні бути підписанні уповноваженою особою (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи).

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

За результатами конкурсу переможець зобов’язаний на протязі 5 календарних днів від дати оприлюднення результатів конкурсу на офіційному веб-сайті Дніпрорудненської міської влади направити проект договору на проведення незалежної оцінки комунального майна до Підприємства для подальшого його укладення.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, строк виконання. Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.

Конкурсна документація подається до Підприємства за адресою: 71630, Запорізька обл.., м.Дніпрорудне, вул.Героїв праці, буд.11 до 17-45  10 липня 2020 року включно, телефон для довідок: (066) 143-97-78.

Конкурс відбудеться 16 липня 2020 року о 10-тій годині у приміщенні Замовника за адресою: 71630, Запорізька обл.., м.Дніпрорудне, вул.Героїв праці, буд.11, телефон для довідок: (066) 143-97-78. З питань ознайомлення з майном та переліком майна звертатися за телефоном: (066) 143-97-78.

 

 

Адміністрація КП «Дніпрорудненські теплові мережі»Дата розміщення - 01.07.2020 11:43
Переглядів- 438