Розділи

Головна

Міська влада

Виконавчi органи ради та вiддiли

Документи

Розпорядження міського голови

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ДНІПРОРУДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

М І С Ь К О Г О Г О Л О В И

 

12 лютого 2021 № 36

 

Про організацію харчування дітей
пільгових категорій закладів дошкільної,
загальної середньої освіти та
учнів 1-4 класів закладів загальної
середньої освіти на 2021 рік

 

На виконання статті 56 Закону України “Про освіту”, статті 20 Закону України “Про повну загальну середню освіту”, статті 5 Закону України “Про охорону дитинства”, Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб”, Законом України “Про дошкільну освіту”, Законом України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”, Законом України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 “Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладання податком на додану вартість”, п.п.6. ст.32, п.п.3 п.б ч.1 ст.34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою організації та створення умов для харчування дітей в закладах загальної середньої освіти та закладах дошкільної освіти Дніпрорудненської міської ради у 2021 році:

1. Забезпечити у закладах загальної середньої освіти організацію безкоштовного харчування з одноразовим режимом:

1.1. Учнів 1-4 класів;

1.2. Учнів 5-11 класів із числа пільгових категорій: діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування; учні, згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи”; діти, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, учасниками бойових дій або загинули під час виконання службових обов'язків у зоні проведення АТО; діти з числа внутрішньопереміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”; діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах та впроваджувати в місячний термін після подання підтверджуючих документів, передбачених чинним законодавством.

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти:

2.1. Забезпечити щоденний облік та контроль за станом відвідування занять учнями пільгових категорій та 1-4 класів, з обов’язковим фіксуванням фактів відсутності їх на заняттях у класних журналах та відомостях про отримання продуктів харчування.

2.2. Забезпечити необхідні санітарно-гігієнічні умови в місцях харчування дітей. При організації харчування учнів забезпечити неухильне виконання Постанови головного державного санітарного лікаря України від 22 серпня 2020 року № 50 “Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)”.

2.3. Забезпечити жорсткий і дієвий контроль за кількістю та якістю продуктів харчування, які надходять до закладу освіти, відповідно до вимог технічної, якісної характеристики продуктів харчування, станом їх зберігання.

2.4. Організувати контроль якості готових страв, їх відповідність щоденному меню, виконання норм харчування.

2.5. Щомісячно заслуховувати питання організації харчування в закладах освіти на виробничих нарадах.

2.6. Затвердити наказом по закладу освіти склад комісії з бракеражу продуктів харчування та визначити її завдання.

2.7. Забезпечити впровадження та ефективне функціонування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) на харчоблоках закладів освіти.

3. Забезпечити у закладах дошкільної освіти харчування дітей та встановити розмір батьківської плати за харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах 60% від вартості харчування.

4. Звільнити від сплати за харчування у закладах дошкільної освіти 100% дітей таких пільгових категорій: діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування; учні, згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи”; діти з числа внутрішньопереміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”.

5. Встановити батьківську плату за харчування дітей у в розмірі 50% від вартості харчування пільговій категорії багатодітні сім'ї, сім'ї у яких троє і більше дітей до 18 років.

6. Керівникам закладів дошкільної освіти:

6.1. Забезпечити щоденний облік та контроль за станом відвідування дітей закладу дошкільної освіти, з обов’язковим фіксуванням фактів відсутності дітей у табелях відвідування та відомостях про отримання продуктів харчування.

6.2. Забезпечити необхідні санітарно-гігієнічні умови в місцях харчування дітей. При організації харчування дітей забезпечити неухильне виконання Постанови головного державного санітарного лікаря України від 22 серпня 2020 року № 50 “Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)”.

Забезпечити жорсткий і дієвий контроль за кількістю та якістю продуктів харчування, які надходять до закладу освіти, відповідно до вимог технічної, якісної характеристики продуктів харчування, станом їх зберігання.

6.3. Організувати контроль якості готових страв, їх відповідність щоденному меню, виконання норм харчування.

6.4. Щомісячно заслуховувати питання організації харчування в закладах освіти на виробничих нарадах.

6.5. Затвердити наказом по закладу освіти склад комісії з бракеражу продуктів харчування та визначити її завдання.

6.6. Забезпечити впровадження та ефективне функціонування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) на харчоблоках закладів освіти.

7. Забезпечити щомісячне звітування до фінансового відділу Дніпрорудненської міської ради щодо використання коштів на харчування дітей керівниками закладів освіти Дніпрорудненської міської ради, до 25 числа кожного місяця. 

 

 

Міський голова Євгеній МАТВЄЄВ