Розділи

Головна

Міська влада

Виконавчi органи ради та вiддiли

Документи

Розпорядження міського голови

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ДНІПРОРУДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

М І С Ь К О Г О Г О Л О В И

 

01 квітня 2021 № 87

 

Про зарахування дітей до першого класу
закладів загальної середньої освіти
на 2021/2022 навчальний рік

 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367, керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення конституційного права на освіту та належної організації зарахування дітей до першого класу закладів загальної середньої освіти на 2021/2022 навчальний рік:

  1. Визначити дату початку приймання заяв закладами загальної середньої освіти Дніпрорудненської міської ради про зарахування дітей до перших класів  - 01 квітня 2021 року. Останній день приймання заяв – 31 травня 2021 року.

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти:

2.1. Протягом приймання заяв ужити заходів для ознайомлення батьків або осіб, що їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

2.2. Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед батьків майбутніх першокласників та розмістити оголошення в закладах освіти, на офіційних сайтах про закріплену за закладом територію обслуговування, спроможність закладу освіти, наявність вільних місць у кожному з класів.

2.3. Забезпечити постійний контроль за дотриманням порядку зарахування дітей до перших класів.

3. Провідному спеціалісту відділу освіти, культури, молоді та спорту Юлії БАКАРДЖИЄВІЙ:

3.1. Здійснювати контроль за організацією та проведенням зарахування дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Дніпрорудненської міської ради.

3.2. За необхідності надавати консультації батькам майбутніх першокласників із питань зарахування учнів до 1-х класів.

3.3. Розглядати письмові оскарження (за наявності) з питань неправомірної відмови у зарахуванні першокласників до закладу освіти.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталію ЛУШНІКОВУ.

 

 

 

Міський голова Євгеній МАТВЄЄВ