Розділи

Головна

Міська влада

Виконавчi органи ради та вiддiли

Документи

Розпорядження міського голови

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ДНІПРОРУДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

М І С Ь К О Г О Г О Л О В И

 

20 липня 2021 № 188 

Про проведення тарифікації та затвердження переліку
документів до тарифікації педагогічних працівників
закладів освіти Дніпрорудненської міської ради
Василівського району Запорізької області
на 2021/2022 навчальний рік

 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», згідно ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356- ХІІ та ст. 9 Кодексу законів про працю України, у зв’язку з початком нового навчального року та з метою організованого проведення роботи з тарифікації працівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, керуючись п. 20 ч.4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити склад тарифікаційної комісії для проведення тарифікації педагогічних працівників на 2021/2022 навчальний рік (Додаток 1).

2. Затвердити перелік документів для закладів загальної, дошкільної та позашкільної освіти, що додаються до тарифікації (Додаток 2).

3. Провести тарифікацію педпрацівників з 25.08.2021 по 31.08.2021 згідно з графіком проведення тарифікації педагогічних працівників закладів освіти (Додаток 3).

4. Відповідальність за достовірність даних у тарифікаційних списках покласти на керівників закладів освіти.

5. Затвердити тарифікаційні списки закладів освіти до 01.09.2021 року.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталію Лушнікову.

 

 

Міський голова Євгеній МАТВЄЄВ

 

 

 

Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 20.07.2021 № 188

 

Склад тарифікаційної комісії для проведення тарифікації педагогічних працівників на 2021/2022 навчальний рік

1. Голова комісії: Лушнікова Н. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

2. Члени комісії:

Сохань Н. – начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту апарату Дніпрорудненської міської ради та її виконавчого комітету;

Волик Я. – начальник юридичного відділу апарату Дніпрорудненської міської ради та її виконавчого комітету;

Кудлай О. – начальник фінансового відділу;

Бакарждиєва Ю. – провідний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту апарату Дніпрорудненської міської ради та її виконавчого комітету;

Швец О. - провідний спеціаліст відділу обліку та звітності апарату Дніпрорудненської міської ради та її виконавчого комітету;

Засядько О. – головний спеціаліст фінансового відділу.

Голова профспілкової організації/ради трудового колективу працівників освіти закладу, що тарифікується.

 

 

Заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради Наталія Лушнікова

 

 

 

Додаток 2
до розпорядження міського голови
від 20.07.2021 № 188

 

Перелік документів для закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, що додаються до тарифікації

 

 1. Наказ про створення тарифікаційної комісії.

 2. Затверджений керівником, схвалений педагогічною радою закладу загальної середньої освіти навчальний робочий план.

 3. Мережа класів (груп), затверджена керівником закладу освіти.

 4. Сітка навчальних годин.

 5. Списки педагогічних працівників та копії заяв про згоду працювати з неповним педагогічним навантаженням, обов'язково погоджені головою ПК.

 6. Витяг з рішення спільного засідання і ради закладу про розподіл годин варіативної частини навчального плану.

 7. Інформація про якісний склад працівників, які працюють класах з інклюзивною формою навчання (із зазначенням ПІБ, посади, освіти, курсів, розряду, розмір доплат та класу, де проводиться інклюзивне навчання).

 8. Наказ про встановлення педагогічним працівникам відповідних доплат та надбавок.

 9. Наказ про розподіл навантаження на 2021/2022 н.р.

 10. Наказ про встановлення тарифікаційних розрядів працівникам закладу.

 11. Наказ про розподіл функціональних обов’язків та посадової відповідальності між адміністративними працівниками закладу освіти.

 12. Накази до штатного розпису про встановлення всіх видів доплат, надбавок обслуговуючому персоналу.

 13. Паспорти та акти-дозволи навчальних кабінетів, майстерень, спортзалів № 1/ 9- 305).

 14. Інформація про проходження атестації та курсів з предметів, які будуть викладатися вчителями в 2021/2022 н.р. за формою (Додаток 4).

 15. Тарифікаційні списки працівників закладу із зазначенням посади і відповідного педагогічного стажу роботи, кваліфікаційної категорії та педагогічного навантаження. Звертаємо увагу: Особи, які перебувають у декретній відпустці обов’язково вносяться до тарифікаційного списку.

 16. Інформація про режим роботи закладу освіти.

 17. Інформація про працівників закладу за формою (Додаток 5) та витяг з наказу про встановлення тарифних розрядів технічним працівникам.

 18. Довідка про площу приміщення, яка прибирається.

 19. Довідка про площу території, яку прибирають двірники

 20. Довідка про наявність майстерень.

 21. Довідка про наявність гардероба та його функціонування.

 22. Довідка про наявність електрообладнання та його кількість.

 23. Довідка про бібліотечний фонд закладу.

 24. Довідка про список медичних працівників із зазначенням посади, медичного стажу роботи, кваліфікаційної категорії та підтверджуючих документів про проходження атестації.

 25. Графік виходу на роботу сторожів.

 26. Графік виходу на роботу сумісників - по основному місцю роботи і по су-місництву (по днях і по годинах).

 27. Супровідний лист з переліком наданих документів (для відмітки).

 

Примітка: документи до тарифікації подавати у друкованому вигляді на окремих аркушах у папці - швидкозшивачі.

 

 

Перелік документів для закладів дошкільної освіти, що додаються до тарифікації

 1. Комплектування дошкільного закладу (мережа груп).

 2. Список педагогічного та медичного персоналу із зазначенням посади, педагогічного стажу, тарифного розряду, категорії, звання, № і дата наказу про присвоєння категорії і звання (згідно атестації).

 3. Списки працівників та копії заяв про згоду працювати з неповним педагогічним навантаженням, обов'язково погоджені головою ПК.

 4. Інформацію про якісний склад працівників, які працюють групах з інклюзивною формою навчання, компенсуючого типу (із зазначенням ПІБ, посади, освіти, курсів, розряду та розмір доплат та групи, де проводиться інклюзивне навчання).

 5. Витяги з наказів:

5.1. «Про створення тарифікаційної комісії»;

5.2. «Про розподіл навантаження педагогічним та медичним працівникам» (з підтвердженням про ознайомлення);

5.3. «Про організацію роботи дошкільного навчального закладу у 2021/2022 навчальному році»;

5.4 «Про режим роботи дошкільного навчального закладу».

6. Інформація про працівників закладу за формою (Додаток 5).

7. Супровідний лист з переліком наданих документів (для відмітки).

 

Примітка: документи до тарифікації подавати у друкованому вигляді на окремих аркушах у папці - швидкозшивачі.

 

Заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради Наталія Лушнікова 

 

 

 

 

Додаток 3
до розпорядження міського голови
від 20.07.2021 № 188

 

Графік проведення тарифікації педагогічних працівників

закладів освіти

 

з/п

Назва закладу

Дата

подання

Час

подання

1

Комунальний дошкільний навчальний заклад № 2 «Оленка» комбінованого типу ДМР ВР ЗО

25.08.2021

09:00

2

Комунальний дошкільний навчальний заклад № 4 «Дюймовочка» ДМР ВР ЗО

25.08.2021

14:00

3

Комунальний дошкільний навчальний заклад № 5 «Теремок» ДМР ВР ЗО

26.08.2021

09:00

4

Комунальний дошкільний навчальний заклад № 6 «Струмочок» ДМР ВР ЗО

26.08.2021

14:00

5

Комунальний дошкільний навчальний заклад № 7 «Теремок» комбінованого типу ДМР ВР ЗО

27.08.2021

09:00

6

КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» ДМР ВР ЗО

27.08.2021

14:00

7

КЗ «Дніпрорудненська СШ І-ІІІ ст. «Світоч» ДМР ВР ЗО

28.08.2021

09:00

8

КЗ «Дніпрорудненська ЗОШ І-ІІ ст.» ДМР ВР ЗО

28.08.2021

14:00

9

КЗ «Дніпрорудненська гімназія «Софія»-ЗОШ І-ІІІ ст. № 1» ДМР ВР ЗО

30.08.2021

09:00

10

КЗ «Дніпрорудненська СШ І-ІІІ ст. «Талант» ДМР ВР ЗО

30.08.2021

14:00

11

КСМНЗ «Дніпрорудненська дитяча мистецька школа» ДМР ВР ЗО

31.08.2021

09:00

 

 

Заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради Наталія Лушнікова