Розділи

Головна

Міська влада

Виконавчi органи ради та вiддiли

Документи

Корисні посилання

Асоціація міст України

Про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів права комунальної власності м. Дніпрорудне

 

Виконавчий комітет Дніпрорудненської міської ради оголошує конкурс серед юридичних осіб (суб’єктів оціночної діяльності) для виконання експертної оцінки об’єктів майна, що знаходяться на території Дніпрорудненської міської ради.

Назва об’єкта:

1. Котельна, димар та сольова яма – що знаходяться за адресою: місто Дніпрорудне, вул. Степова, 8

2. Будівля вартової, огорожа – що знаходяться за адресою: місто Дніпрорудне, вул. Степова, 3б

3. Обладнання котельної у кількості 49 одиниць - що знаходяться за адресою: місто Дніпрорудне, вул. Степова, 8.

4. Електричне обладнання, яке перебуває в експлуатації, у кількості 7 одиниць - що знаходяться за адресою: місто Дніпрорудне, вул. Степова, 8.

З повним переліком майна можна ознайомитися звернувшись за адресою або за телефоном замовника.

Місцезнаходження об’єкта: Запорізька область, Василівський район, м. Дніпрорудне, вул. Степова, 3б, вул. Степова 8.

Замовник, платник робіт з оцінки: виконавчий комітет Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області (надалі –Замовник).

Мета оцінки: визначення ринкової вартості нерухомого та рухомого майна з метою його відчуження шляхом проведення електронного аукціону.

Запланована дата оцінки – 07.09.2020. Дата оцінки може бути скорегована.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, у складі вищенаведених об’єктів комунальної власності, відсутні.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47), зі змінами, затвердженими наказом Фонду державного майна України від 11.02.2020 № 227 (далі – Положення), До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них». Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору СОД, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є: нежитлові приміщення та обладнання котельних (договори на проведення оцінки аналогічних об’єктів - не пізніше 2017 року).

Додатково учасник повинен надати у довільній формі (на фірмовому бланку у разі наявності) інформацію про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, а саме:

1. Довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази в довільній формі із зазначенням матеріальних засобів та терміну їх експлуатації;

2. Довідку про наявність працівника з кваліфікацією інженер-проектувальник у частині кошторисної документації або копії цивільно-правових договорів, на підставі яких дані особи працюють з претендентом;

3. Довідку про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору (не пізніше 2017 року) у вигляді таблиці із зазначенням предмету договору, замовника та їх контактних осіб (прізвище та контактний телефон).

Крім вищевказаних документів, учасник повинен надати скан-копії наступних документів:

1. Виписки (витягу) з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або довідки (відомості) з єдиного державного реєстру підприємств та організацій (ЄДРПОУ);

2. Довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб), завірена підписом фізичної особи;

3. Паспорту (для фізичних осіб), завірена підписом фізичної особи.

Усі скановані аркуші пропозиції учасника повинні бути підписанні уповноваженою особою (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи).

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

За результатами конкурсу переможець зобов’язаний на протязі 5 календарних днів від дати оприлюднення результатів конкурсу на офіційному веб-сайті Дніпрорудненської міської влади направити проект договору на проведення незалежної оцінки комунального майна до Замовника для подальшого його укладення.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, строк виконання. Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.

Конкурсна документація подається до виконавчого комітету Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області за адресою: 71630, Запорізька обл., м. Дніпрорудне, пр. Ентузіастів, буд.11 до 1645 10 серпня 2020 року включно, телефон для довідок: (061) 75 6 38 37.

Конкурс відбудеться 12 серпня 2020 року о 17-тій годині у приміщенні Замовника за адресою: 71630, Запорізька обл., м. Дніпрорудне, пр. Ентузіастів, буд.11, телефон для довідок: (061) 75 6 38 37.

З питань ознайомлення з майном та переліком майна звертатися за телефоном: (061) 75 6 38 37.

 Дата розміщення - 30.07.2020 14:59
Переглядів- 404