Розділи

Головна

Міська влада

Виконавчi органи ради та вiддiли

Документи

Корисні посилання

Асоціація міст України

Оголошення про проведення конкурсу на посаду директора

Оголошення про проведення конкурсу на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Дніпрорудненський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області 

Конкурсна комісія міської ради з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Дніпрорудненський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області оголошує конкурс на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Дніпрорудненський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області.

Конкурс оголошується відповідно до діючого Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я затвердженого Постановою КМУ від 27 грудня 2017 року №1094 та «Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», затвердженого рішенням Дніпрорудненської міської ради від 28 січня 2021 №24.

Повна назва підприємства: комунальне некомерційне підприємство «Дніпрорудненський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області.

Юридична адреса підприємства: вул. Зелена, б.2, м. Дніпрорудне, Василівський р-н, Запорізька обл., 71630

Поштова адреса підприємства: вул. Зелена, б.2, м. Дніпрорудне, Василівський р-н, Запорізька обл., 71630

Основні напрямки діяльності комунального некомерційного підприємства «Дніпрорудненський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області викладено у статуті підприємства затвердженого рішенням міської ради від 28.01.2021р №15.

Вакантна посада – директор комунального некомерційного підприємства «Дніпрорудненський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області. 

Термін прийняття документів від кандидатів 15 календарних днів з дня опублікування оголошення конкурсу на веб-сайті Дніпрорудненської міської ради з 16.03.2021 та закінчується 30.03.2021 включно.

Останній день прийняття документів 30.03.2021 включно.

Місце подання документів –Дніпрорудненська міська рада Василівського району Запорізької області, Запорізька обл., Василівський район, м. Дніпрорудне, вул. Ентузіастів, буд. 11, каб. №6.

Контактний телефон: (06175) 7 55 85. 

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Перелік документів:

1) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я затвердженого Постановою КМУ від 27 грудня 2017 року №1094 (далі Порядок);

2) копію паспорта громадянина України (усі сторінки);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 Порядку;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі (на флеш носії або диску);

8) довідку про відсутність судимості (оригінал);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (оригінал);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 Порядку;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 Порядку;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Усі копії документів повинні бути засвідчені власноручно (згідно з оригіналом, дата, власний підпис, ПІБ), окрім трудової книжки, яка засвідчується уповноваженою особою за місцем роботи. У разі, якщо претендент не працює, копія трудової книжки засвідчується власноруч претендентом.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент. 

Вимоги до претендента та конкурсні пропозиції:

Завдання та обов'язки. Керує згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю закладу охорони здоров'я, відповідає за фінансово-господарські результати його діяльності. Організовує розробку та забезпечує реалізацію довгострокової стратегії розвитку закладу на основі потреб громади та ринкової ситуації. Організовує формування та моніторинг виконання операційних планів. Забезпечує виконання усіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров'я, якості та конкурентоспроможності послуг, що надаються, їх відповідність до стандартів надання медичної допомоги і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах медичної допомоги. Веде переговори з представниками власника закладу та замовниками щодо виконання планів та умов надання послуг. Забезпечує залучення коштів на інвестиційні потреби закладу. За необхідності створює та забезпечує роботу опікунських та наглядових громадських рад при закладі. Вживає заходів щодо забезпечення закладу охорони здоров'я кваліфікованими працівниками, а також найкращого використання знань та досвіду працівників. Відбирає та призначає працівників на вакантні посади закладу. Виступає наставником та забезпечує професійний розвиток працівників. Вживає заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору. Вирішує питання щодо фінансово-економічної та господарської діяльності закладу охорони здоров'я в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам виробничих підрозділів, функціональних підрозділів закладу охорони здоров'я. Здійснює зовнішнє представництво закладу в адміністративних органах, засобах масової інформації тощо. Захищає майнові інтереси закладу охорони здоров'я в суді, органах державної влади та управління. Забезпечує дотримання вимог трудового законодавства. Забезпечує створення на робочому місці в кожному структурному підрозділі умов праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечує додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Забезпечує виконання вимог протипожежної безпеки. Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, тривалість щоденної роботи та графіки змінності з додержанням установленої тривалості робочого тижня.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я.

Кваліфікаційні вимоги.

Керівником закладу (установи) охорони здоров’я може бути особа, яка має вищу освіту, володіє державною мовою, здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки і яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам для керівників закладів (установ) охорони здоров’я, що передбачені чинним законодавством.

Зокрема, Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 78 Охорона здоров’я до посади ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР (ДИРЕКТОР)/НАЧАЛЬНИК (ЗАВІДУВАЧ) ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, а саме:

- вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування», або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «організація і управління охороною здоров’я».

- стаж роботи - для керівників закладів охорони здоров’я, які надають тільки первинну медичну допомогу – не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах. 

За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

- неподання ним необхідних документів;

- його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

- наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

- наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

 

Конкурсні пропозиції претендента:

Конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі претендент надає разом з документами.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три — п’ять років), в якому передбачаються:

- план реформування закладу протягом одного року;

- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 Умови оплати праці:

Оплата праці відповідно до вимог чинного законодавства України, рішень Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області.

 Дата та місце проведення конкурсу:

Початком проведення конкурсу вважається дата, на яку призначено засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

Строк проведення конкурсу становить не більш як 30 календарних днів.

Засідання конкурсної комісії будуть проходить у залі засідань Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області за адресою: Дніпрорудненська міська рада, Запорізька обл., Василівський район, м.Дніпрорудне, вулиця Ентузіастів, буд. 11, 71630

Час проведення засідання конкурсної комісії буде додатково повідомлено.

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №61 від 12 березня 2021 №61 Про оголошення конкурсу на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Дніпрорудненський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області.docx  

 

 

Міський голова Євгеній МАТВЄЄВДата розміщення - 15.03.2021 17:07
Переглядів- 644