Розділи

Головна

Міська влада

Виконавчi органи ради та вiддiли

Документи

Корисні посилання

Асоціація міст України

Правила розгляду електронних петицій

Правила розгляду громадських ініціатив жителів м. Днiпрорудне з використанням інтернет-ресурсу

1. Громадськими ініціативами вважаються пропозиції жителів м. Днiпрорудне з питань соціально-економічного розвитку міста, вдосконалення муніципального управління, подані з використанням інтернет-ресурсу «E-петиція», що відповідають встановленим Правилами вимогам.

2. Направляти громадські ініціативи з використанням інтернет –ресурсу і голосувати за них можуть жителі м. Днiпрорудне, які досягли віку 18 років.

3. Розміщенню громадської ініціативи на інтернет–ресурсі «Е-петиція» передує обов’язкова попередня експертиза, за винятком випадків, встановлених цими Правилами.

4. Організацію розгляду електронних петицій, адресованих Днiпрорудненській міській раді, забезпечує відділ по роботі зі зверненнями громадян виконкому Днiпрорудненської міської ради.

5. Оформлення громадської ініціативи здійснюється шляхом заповнення спеціальної форми на інтернет–ресурсі «Е-петиція».

6. Текст громадської ініціативи не повинен містити нецензурних або образливих виразів, загроз життю або здоров’ю громадян, закликів до здійснення екстремістської діяльності. Громадська ініціатива, в тексті якої містяться нецензурні або образливі вирази, загрози життю або здоров’ю громадян, а також заклики до здійснення екстремістської діяльності, знімається відділом по роботі зі зверненнями громадян виконкому Днiпрорудненської міської ради з розгляду, без проведення попередньої експертизи, про що громадянин, який направив таку ініціативу, повідомляється шляхом отримання електронного листа.

7. Рішення про зняття громадської ініціативи з розгляду без проведення попередньої експертизи можливе у випадках, якщо громадянином повторно направлено громадська ініціативу, по якій було прийнято рішення про відмову в її розміщенні на інтернет–ресурсі, або яка не отримала в ході голосування необхідної підтримки, і при цьому у громадській ініціативі не наводяться нові доводи або не вказуються нові обставини, або якщо аналогічна громадська ініціатива вже розміщена на інтернет-ресурсі та отримала необхідну підтримку в ході голосування, або голосування по ній не завершено. Про це рішення, громадянин, який направив громадську ініціативу, повідомляється шляхом отримання електронного листа.

8. У ході попередньої експертизи встановлюються відповідність громадської ініціативи згідно вимог Конституції України, в тому числі в галузі прав, свобод і законних інтересів громадян, актуальність проблеми, що міститься у громадській ініціативі, обґрунтованість пропонованих варіантів її вирішення.

9. За результатами попередньої експертизи відділ по роботі зі зверненнями громадян виконкому Днiпрорудненської міської ради приймає рішення:

про розміщення громадської ініціативи на інтернет-ресурсі (у розділі для голосування ) і початок процедури голосування;

про відмову в розміщенні громадської ініціативи на інтернет-ресурсі.

10. Розміщена на інтернет-ресурсі громадська ініціатива повинна отримати необхідну підтримку в ході голосування з використанням інтернет-ресурсу. Підтриманою вважається ініціатива, яка за 90 днів після її розміщення на інтернет-ресурсі отримала не менше 100 голосів громадян – на підтримку ініціативи.

11. Голосування за громадську ініціативу з використанням інтернет-ресурсу починається в день розміщення цієї ініціативи на інтернет-ресурсі і проводиться упродовж 90 днів.

12. Система голосування з використанням інтернет-ресурсу організовується за принципом "одна людина - один голос".

13. Відділ інформаційно-комунікаційних ресурсів виконавчого комітету Днiпрорудненської міської ради забезпечує:

можливість вільного використання громадянами інтернет-ресурсу для ознайомлення з розміщеними на ньому громадськими ініціативами, підсумками голосування, прийнятими рішеннями, а також для отримання інформації про хід та результати реалізації громадської ініціативи;

можливість голосування, обробку голосів, поданих шляхом дистанційного електронного голосування, і достовірність його результатів.

14. Громадська ініціатива, яка не отримала в ході голосування необхідної підтримки, вважається не підтриманою і знімається з розгляду.

15. Громадська ініціатива, що отримала в ході голосування необхідну підтримку, надається для прийняття рішення міській раді для прийняття рішення з обов’язковим винесенням громадської ініціативи для обговорення на черговій сесії міської ради або на засіданні виконавчого комітету Днiпрорудненської міської ради.

Повернутися в роздiл системи електронних петицій

 

сторiнка працюе в тестовому режимi